Danh sách Phòng, Ban, Viện, Trung tâm


Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

 

  Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị: có chức năng tham mưu, tổng hợp cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành chương trình kế hoạch công tác. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, công tác tổ chức và cán bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, người lao động. Tham mưu về công tác xây dựng cơ bản, phát triển và xây dựng cơ sở vật chất của Trường. Thực hiện quản lí đất đai, mua sắm và quản lý tài sản của Trường.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 21)

Email: phongtchcqt@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

  Phòng Kế hoạch - Tài chính: có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán. Tổ chức khai thác và quản lý các nguồn thu, chi theo chế độ quy định của Nhà nước và theo quy chế tài chính nội bộ của Trường.

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 20)

Email: phongkhtc@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Đào tạo

 

  Phòng Đào tạo: có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về định hướng phát triển đào tạo và quản lý đào tạo. Tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo đại học và các chương trình đào tạo ngắn hạn.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 22)

Email: phongdt@daihochoabinh.edu.vn

 

Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông (Phòng Đào tạo)

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871901

Email: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Quản lý Sinh viên & Tư vấn Việc làm

 

  Phòng Quản lý sinh viên và Tư vấn việc làm: có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về công tác sinh viên, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người học, hỗ trợ giới thiệu việc làm và kết nối sinh viên với các đơn vị sử dụng lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871901

Email: phongctsv@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Đảm bảo chất lượng & Thanh tra Giáo dục

 

  Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục: có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

 

Văn phòng: Tầng 3 Nhà A

Điện thoại:

Email: phongkddbcl@daihochoabinh.edu.vn

 

Viện Đào tạo sau Đại học

 

  Viện Đào tạo Sau đại học: có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về định hướng phát triển đào tạo và quản lý đào tạo. Tổ chức thực hiện, quản lý đào tạo sau đại học các chuyên ngành.

 

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 19)

Email: viensdh@daihochoabinh.edu.vn

 

Viện Nghiên cứu Khoa học

 

  Viện Nghiên cứu khoa học: là đơn vị tổ chức và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ cho toàn Trường, xuất bản các ấn phẩm khoa học, tham gia tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội nói chung.

 

Văn phòng: Tầng 2 Nhà A

Điện thoại: 

Email: viennckh@daihochoabinh.edu.vn

 

Viện Đào tạo Quốc tế

 

  Viện Đào tạo quốc tế: là đầu mối tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, quản lý các dự án và phát triển các chương trình đào tạo quốc tế.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: 

Email: viendtqt@daihochoabinh.edu.vn

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Đào tạo Bồi dưỡng

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại:

Email: trungtamnnth.dtbd@daihochoabinh.edu.vn

 

Trung tâm Truyền thông đa Phương tiện

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: 

Email: trungtamttdpt@daihochoabinh.edu.vn

 

Trung tâm Du lịch

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 27)

Email: trungtamdl@daihochoabinh.edu.vn

 

Văn phòng đại diện phía Nam

 

Văn phòng: 14FL, HD Bank Tower, 25 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6 659 5757

Email: vanphongphianam@daihochoabinh.edu.vn

 

Văn phòng đại diện miền Trung

 

Văn phòng: Số 30-32 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng (Trường CĐ Phương Đông)

Điện thoại: 

Email: vanphongmientrung@daihochoabinh.edu.vn

 

Văn phòng đại diện Thanh Hóa

Văn phòng: Số 04 Nguyễn Tạo, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (023) 7 375 7680

Email: vanphongthanhhoa@daihochoabinh.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu