Hôm nay: Thứ bảy, ngày 18 / 08 / 2018
8 giờ 15

Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học Hệ chính quy  năm học 2017-2018 (Khóa 6,7)

Địa điểm: Hội trường

Thành phần: HĐQT, BGH, Đảng Ủy, CĐ, ĐTN, toàn thể CB, GV, NV Sinh viên và Khách mời

Phụ trách chính: P.HCTCQT và P.ĐT