Thứ sáu, ngày 27/04/2018
8 giờ 30

Dự Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ

Địa điểm: Thành ủy Hà Nội

Thành phần: Phó hiệu trưởng

Hôm nay: Thứ năm, ngày 26 / 04 / 2018
9 giờ 00

Họp Thường trực tuyển sinh

Địa điểm: Phòng họp

Thành phần: Chủ tịch HĐQT, BGH, các Phòng: ĐT, HCTCQT, KĐ & ĐBCL, CTHSSV, Phòng TVST&TT, Viện ĐT Sau Đại học, Trung tâm ĐTLT

Phụ trách chính: các đơn vị c/b ND báo cáo


CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 34/04/1975-30/04/2018 !