Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Học tiếng Anh(Khoa ngoại ngữ sưu tầm)

Lượt xem: 184 Ngày đăng: 01/07/2017
Học tiếng Anh(Khoa ngoại ngữ sưu tầm)

Học tiếng anh và cách phát âm

1. Dạy cách phát âm 44 âm trong Tiếng anh (giọng Anh anh)

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

2. Phát âm giọng Mỹ

https://www.youtube.com/user/sozoexchange

3. Học giao tiếp của Steve Ford: Luôn có phụ đề, giọng Mỹ chuẩn.

https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal

4. Học giao tiếp như Steve Ford nhưng mà là giọng UK và văn hoá UK:https://www.youtube.com/user/duncaninchina

5. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống diễn thật: (thích hợp nếu bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh)https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

6. Kênh có nhiều thầy cô giảng dạy và nhiều subcribers nhất: https://www.youtube.com/user/engvidenglish

Nguồn: Sưu tầm