Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Giảng viên - Họa sỹ Nguyễn Lan Hương và Sinh Viên Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp

Lượt xem: 137 Ngày đăng: 01/07/2017
Giảng viên - Họa sỹ Nguyễn Lan Hương và Sinh Viên Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp

Giảng viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp luôn có những hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Nhiều tác phẩm đã được công bố và được dư luận đánh giá rất cao. Bài dưới đây ghi nhận những hình ảnh trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của Họa sỹ lan Hương

Tác phẩm và quá trình sáng tạo

Tác phẩm và quá trình sáng tạo

Tác phẩm và quá trình sáng tạo

Tác phẩm và quá trình sáng tạo

Tác phẩm và quá trình sáng tạo

Tác phẩm và quá trình sáng tạo

 

Tác phẩm và quá trình sáng tạo