Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUẢN LÝ CÔNG

Lượt xem: 111 Ngày đăng: 03/07/2017
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUẢN LÝ CÔNG

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong khu vực công, có khả năng hoạch định và quyết định các chính sách kinh tế - xã hội, khả năng phân tích, đánh giá và tham mưu cho các cấp quản lý về các chính sách phát triển, các dự án chi tiêu và đầu tư công, quản lý và khai thác các công trình công cộng.

Mục tiêu:

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong khu vực công, có khả năng hoạch định và quyết định các chính sách kinh tế - xã hội, khả năng phân tích, đánh giá và tham mưu cho các cấp quản lý về các chính sách phát triển, các dự án chi tiêu và đầu tư công, quản lý và khai thác các công trình công cộng.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

Các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế và quản lý nhà nước:

- Am hiểu cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực công trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Ứng dụng các phương pháp và công cụ phân tích hiện đại để đánh giá các vấn đề liên quan đến nguồn lực công và chính sách công.

- Nắm bắt phương pháp hoạch định, lập kế hoạch, quản lý các chương trình và dự án về huy động, sử dụng nguồn lực công của địa phương, ngành.

- Nắm bắt phương pháp tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội trong việc khai thác tối ưu nguồn lực xã hội.

Kỹ năng

- Lãnh đạo, quản lý và tham mưu cho các cấp, các tổ chức kinh tế và tổ chức kinh tế xã hội, các doanh nghiệp.

- Phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách công.

- Tư vấn và thẩm định các nguồn chi tiêu công, đầu tư công.

- Sử dụng các công cụ và phương pháp hiện đại

- Tổ chức công việc, giao tiếp và đàm phán.

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Thái độ

- Nhận thức đúng đắn và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ công chức nhà nước.

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao, tôn trọng pháp luật.Thực hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

- Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, vươn lên và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

Quá trình toàn cầu hóa và đổi mới kinh tế ở Việt Nam đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước có khả năng thích ứng tốt với bối cảnh cạnh tranh mới từ phạm vi địa phương đến phạm vi toàn cầu để quản lý và cung cấp dịch vụ công. Vì vậy, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công sẽ mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp và sự thăng tiến mạnh mẽ cho những ai tham gia vào lĩnh vực này.

Cơ hội việc làm

 

Cử nhân Kinh tế và Quản lý công có thể làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương (Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành, các phòng…).

- Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa - dịch vụ có tính chất công cộng (giáo dục, y tế, quản lý đô thị, dịch vụ công ích, đoàn thể xã hội…).

- Các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu; Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

- Ban quản lý các chương trình, dự án đầu tư huy động và sử dụng nguồn lực công.

- Các tổ chức đa phương (Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức phi chính phủ.