Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

Lượt xem: 147 Ngày đăng: 03/07/2017
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ ĐẦU TƯ

Mục tiêu:

Chuyên ngành Kinh tế Đầu tư

Đào tạo người học trở thành những cử nhân kinh tế quản lý hoạt động đầu tư chuyên nghiệp. Với sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết vững chắc và kỹ năng thực hành sáng tạo chương trình đào tạo sẽ trang bị năng lực chuyên môn về tổ chức, quản lý hoạt động đầu tư ở phạm vi quốc gia, địa phương, vùng, ngành, tố chức kinh tế - xã hội, trong các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

2.Chuẩn đầu ra

Kiến thức

- Am hiểu các lý thuyết hiện đại, chuyên sâu trong tổ chức, quản lý hoạt động đầu tư.

- Am hiểu, vận dụng các công cụ và phương pháp tiên tiến trong tổ chức, quản lý hoạt động đầu tư đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực đầu tư.

- Nắm bắt phương pháp phân tích, hoạch định, thẩm định, quản lý và thực thi các chính sách đầu tư, các dự án đầu tư, chương trình dự án đầu tư trong nước và quốc tế.

- Nắm bắt phương pháp xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp

Kỹ năng

- Lập, phân tích, thẩm định, tổ chức, quản lý các chính sách đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực đầu tư.

- Tổ chức công việc, giao tiếp và đàm phán.

- Làm việc độc lập, năng động, sáng tạo và làm việc theo nhóm

Thái độ

- Nhận thức đúng đắn và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao, tôn trọng pháp luật.

- Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, vươn lên và có tinh thần phục vụ cộng đồng

3.Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

Ở Việt Nam và các nước đang phát triển cần quản lý hiệu quả hoạt động đầu tư vì vốn đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước và quốc tế là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Nhu cầu nguồn nhân lực trong hoạt động đầu tư đang gia tăng ở hiện tại và tương lai. Gia nhập ngành này sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp để trở thành những cử nhân kinh tế đầu tư chuyên nghiệp và sự thăng tiến mạnh mẽ cho người học.

4.Cơ hội việc làm


Cử nhân Kinh tế Đầu tư có thể đảm nhiệm các vị trí công tác tại:
- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương (Bộ, Sở, Ủy ban Nhân dân…)
- Các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài,
- Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Các cơ quan thẩm định đầu tư (ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, trung tâm giao dịch - đấu giá tài sản).
- Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương.
- Các Viện nghiên cứu; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.