Thông báo tuyển sinh đối với "KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE" năm 2020

Trường Đại học Hòa Bình, Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia. Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2020, Trường Đại học thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020 khối ngành sức khỏe.


 

 

Tải Thông báo tại đây           Tải đề án tuyển sinh năm 2020 tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu