Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền

Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học cổ truyền; Có khả năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phòng bệnh và khám chữa bệnh; Có khả năng tự học để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tệp đính kèm: CTĐT ngành Y học cổ truyền.pdf
1 of 12

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu