GIỚI THIỆU VỀ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà c - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8 Lô CC2, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại:


1. Giới thiệu chung về Khoa Y học cổ truyền:

    Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo, có tham khảo nhiều chương trình đào tạo của các trường đại học khác như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Học Viện Quân y,… Đồng thời, Hội đồng khoa học chuyên ngành Nhà trường đã tham gia đóng góp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp. .

    Khoa đã tập hợp một đội ngũ giảng viên gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa cấp II, cấp I, và các Bác sỹ, Dược sỹ giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, có khả năng giảng dạy tốt về Y học cổ truyền, Dược cổ truyền và Y Dược học hiện đại.

    Trong năm học đầu tiên của Khoa Y học cổ truyền nhà trường đã rất cố gắng trong công tác tuyển sinh, đảm bảo các cơ sở vật chất tốt nhất để tạo điều kiện cho Khoa hoạt động, với quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên. Khoa Y học cổ truyền sẽ đào tạo sinh viên trở thành những Bác sỹ Y học cổ truyền có đạo đức, y đức thật tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

 

2. Chức năng nhiệm vụ của khoa Y học cổ truyền:

  - Khoa Y học cổ truyền là khoa trực thuộc Trường Đại học Hòa Bình hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

  - Khoa Y học cổ truyền với chuyên ngành sức khỏe đào tạo ra các Bác sỹ Y học cổ truyền theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

  - Quản lý Cán bộ giảng viên, sinh viên của Khoa theo quy chế của nhà Trường.

  - Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường.

  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác các tổ chức liên quan đến nghành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trinh đào tạo của khoa.

  - Xây dựng kế hoạch phát triển độ ngũ giảng viên, nghành nghề đào tạo và cơ sở vật chất.

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục, chinh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên.

  -  Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định nhà trường.

 

 

 

 

3. Đội ngũ cán bộ cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Khoa Y học cổ truyền:

   Khoa đã tập hợp một đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm có năng lực và phẩm chất đạo đức, trình  độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu giảng dạy gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bac sỹ Chuyên khoa cấp II, cấp I, và các Bác sỹ, Dược sỹ có khả năng sư phạm thuộc các lĩnh vực Y Dược học hiện đại và Y Dược học cổ truyền cổ truyền, đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

Giảng viên tiêu biểu của Khoa:

  • PGS.TS Hoàng Minh Chung  – Trưởng khoa.

Kinh nghiệm: đã có 37 năm tham gia công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược và Dược học cổ truyền. Làm chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở, có nhiều bài báo khoa học được đăng tạo chí khoa học ngành. 

 

Một số giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng tham gia giảng dạy tại Khoa:

 

 TT

HỌ TÊN

HỌC HÀM HỌC VỊ

 

GIẢNG DẠY MÔN/ HỌC PHẦN

1

Trần Quốc Bình

PGS.TS

 

YHCT

2

Trần Thị Nga

Tiến sĩ 

 

Tổ chức và QLYT

3

Nguyễn Văn Cường

DS.CK2

 

Dược liệu

4

Trần Thị Mai Hương

DS.CK1

 

Dược

5

Nguyễn Thanh Thúy

PGS.TS

 

Sinh lý bệnh

6

Phan Thị Thu Anh

PGS.TS

 

Y học HĐ

7

Phùng Văn Hoàn

PGS.TS

 

Y học HĐ

8

Lê Hồng Hinh

PGS.TS

 

Y học HĐ

9

Hoàng Minh Chung

PGS.TS

 

Dược cổ truyền

10

Lê Thị Hồng Hoa

BS.CK 2

 

Lý luận YHCT

11

Phạm Quốc Toán

BS.CK2

 

YHCT

12

Lê Bách Quang

GS.TS

 

Ngoại khoa

13

Phạm Gia Khánh

GS.TS

 

Ngoại khoa

14

Đỗ Thế Lộc

Tiến sĩ 

 

YHCT

15

Trần Quốc Hiếu

BS.CK2

 

YHCT

16

Đỗ Thị Phương Lan

BS.CK1

 

YHCT

17

Trần Quế Phương

Cử nhân

 

Tiếng Trung

18

Ngô Thị Quỳnh Hoa

Tiến sĩ

 

Nội YHCT

19

Nguyễn Thị Thanh Tú 

Tiến sĩ 

 

YHCT

20

Nguyễn Văn Phúc

Tiến sĩ

 

Dược cổ truyền 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu