TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


  Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường Đại học. Cùng với sự phát triển đào tạo các ngành nghề, trường Đại học luôn phải xây dựng một nền tảng nghiên cứu và học thuật thực thụ để có thể đóng góp cho xã hội thông qua các công trình khoa học cụ thể. Năm học 2018-2019, Trường Đại học Hòa Bình đang hội tụ nhiều điều kiện khá thuận lợi đó là: môi trường nghiên cứu, tự tin vào tiềm năng nội lực của đội ngũ giảng viên và kế hoạch đào tạo, bố trí thời lượng giảng dạy thuận lợi; đảm bảo tự do học thuật; điều kiện về trang thiết bị nghiên cứu cùng các yếu tố về chính sách đầu tư kinh phí, chính sách khác liên quan để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Nhà trường đang thúc đẩy sự việc hợp tác, kết nối theo chiều sâu về mối quan hệ với các doanh nghiệp, các đối tác chiến lược và tăng cường tính kết nối trong nghiên cứu giữa các đơn vị các ngành đào tạo của Nhà trường để triển khai việc nghiên cứu khoa học hướng tạo ra sự lan tỏa một cách rộng rãi, phù hợp mục tiêu phát triển Nhà trường trong cả ngắn và dài hạn.

  Thực hiện chủ trường của Nhà trường, khoa Tài chính Ngân hàng & Kế toán đang có sự "chuyển mình" một cách rõ rệt, tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền triển khai nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế trong điều kiện Hội nhập. Ngày 25/2/2019, Nhà trường tổ chức Hội đồng Khoa học & Đào tạo xét duyệt Đề tài và Chủ nhiệm đề tài. Khoa Tài chính Ngân hàng & Kế toán được Hội đồng nghiên cứu khoa học Nhà trường phê duyệt 2 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 cho Giảng viên và Sinh viên bằng "Kinh phí Nghiên cứu khoa học của Nhà trường". Sáng ngày 05/3/2019 Khoa tổ chức cuộc họp triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Thông tin cơ bản về đề tài nghiên cứu khoa học như sau:

  Đề tài 1:  "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng tại trường Đại học Hoà Bình".

  Chủ nhiệm đề tài: TS. Tổng Phương Dung và 5 giảng viên của Khoa tham gia. Đề tài được xem là mang tính cấp thiết, có tính ứng dụng trong thực tiễn và có tính khả thi cao. Mục đích của đề tài là đề xuất các giải pháp thiết thực, hữu hiệu đảm bảo cho nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành TCNH ở trình độ cao.

 

Đề tài nghiên cứu hướng tới việc tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo như sau:

  - Đổi mới chương trình đào tạo cử nhân ngành TCNH với chất lượng cao theo hướng ứng dụng. Sinh viên được đào tạo 3 năm với khối lý thuyết kiến thức hiện đại và 1 năm thực hành, thực tập kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu sử dụng nhân lực ngành TCNH tại Doanh nghiệp và Ngân hàng. Đảm bảo trang bị cho sinh viên ngành TCNH kiến thức chuyên môn toàn diện gắn với kỹ năng ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm tốt tạo dựng năng lực toàn diện cho sinh viên.

  - Tổ chức tốt các quá trình đào tạo đảm bảo từng năm học, từng kỳ gắn kết chặt chẽ và hiệu quả giữa thời lượng đào tạo lý thuyết với thực hành tại lớp và tại doanh nghiệp. Đảm bảo phân công giảng viên đảm bảo chất lượng cao tham gia giảng dạy các học phần, đặc biệt coi trọng học phần chuyên môn.

  - Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên về lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy gắn liền với việc truyền cảm hứng cho sinh viên tích cực tham gia đào tạo, tự đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của sinh viên.

  - Đảm bảo tổ chức tốt đánh giá kết quả đào tạo tốt từ khâu xây dựng bộ đề thi, quản lý và tổ chức thi và chấm thi các học phần. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đánh giá về chương trình đào tạo, kết quả đào tạo về cả lý thuyết và thực hành, thực tập kỹ năng của các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp, các sinh viên của Trường đã tốt nghiệp có việc làm, đang đào tạo tại Khoa TCNH.   

  - Tăng cường các mối liên kết với các doanh nghiệp và các đối tác chiến lược thông qua các xúc tiến các hoạt động phối hợp tốt trong đào tạo, thực hành kỹ năng đạt kết quả cao, từ đó sinh viên có thêm nhiều cơ hội làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Đề tài 2: "Đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng HD Bank – Chi nhánh ở Hà Nội".

  Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Phương Thụy, đồng chủ nhiệm Phạm Minh Quân (sinh viên) và 5 thành viên khác là sinh viên. Ngân hàng HD Bank là đối tác chiến lược của Nhà trường. Do đó, nghiên cứu đề tài này đảm bảo tính cấp thiết trong cả nâng cao chất lượng đào tạo chuyên sâu của ngành TCNH và thuận lợi cho việc tăng cường sự thực hành kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng tốt vào thực tiễn hiện nay tại ngân hàng HD Bank. 

Thực hiện đề tài hướng tới mục đích, đề xuất các giải pháp thiết thực, hữu hiệu như sau:

  - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ Mobile Banking, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại.

  - Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hành vi của các cá nhân sử dụng dịch vụ bằng phương pháp phân tích định lượng. Đồng thời, phân tích các mặt mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn trong phát triển dịch vụ Mobile Banking thời gian qua tại Ngân hàng HD Bank  – Các Chi nhánh tại Hà Nội.

  - Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking nhằm khai thác tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ này của khách hàng cá nhân tại ngân hàng HD Bank – Các Chi nhánh tại Hà Nội.

     Mục đích còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, nâng cao năng lực cá nhân và chất lượng đào tạo cử nhân ngành TCNH. Đồng thời, các đề xuất giải pháp trong đề tài là góp phần tăng cường quan hệ phối hợp trong đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên của Khoa với Ngân hàng HD Bank.  

  Bước vào năm 2019, Thầy và Trò khoa TCNH & KT đang cố gắng phấn đấu đạt kết quả cao trong công tác đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa. Đào tạo cử nhân ngành TCNH chất lượng cao theo đơn đặt hàng của HD Bank đang là nhiệm vụ trọng trách lớn của Khoa trong Nhà trường. Khoa cùng với Nhà trường tiếp tục tạo dựng thương hiệu của trường Đại học Hoà Bình và đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực ngành Tài chính ngân hàng chất lượng cao cho xã hội – Đại học Hoà Bình tiếp tục được phát triển hướng tới hoàn thành sứ mệnh phát triển của Trường./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu