GIỚI THIỆU VỀ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà B - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8 Lô CC2, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3 787 1905 (Máy lẻ 26);


    Việt Nam hội nhập Kinh tế thế giới - đứng trước nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong tương lai rất lớn về cả số lượng và chất lượng để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Nhà trường Đại học Hòa Bình, Khoa Tài chính ngân hàng & Kế toán đã thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và Cao học đối với ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán.

    Trong 12 năm qua, Khoa đã tích cực thực hiện 5 lần xây dựng, điều chỉnh, đổi mới chương trình đào tạo đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng cao phù hợp với yêu cầu sử dụng nhân lực của ngành đào tạo trong điều kiện phát triển mới của Việt Nam. Chương trình đào tạo hiện đại theo hướng ứng dụng, phân kỳ 3 năm đào tạo lý thuyết và 1 năm thực hành kỹ năng nghề nghiệp tại doanh nghiệp và ngân hàng gắn liền với đầu tư cho hệ thống sách giáo trình chuẩn. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cải tiến phương pháp giảng dạy, học gắn liền với thực hành đảm bảo chất lượng đào tạo cao về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ tốt thích ứng với sự hội nhập với nền kinh tế thế giới của Việt Nam. 

    Hiện nay, Khoa TCNH & KT đang có gần 40 giảng viên, trong đó có 26 giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư là cơ hữu thường xuyên, cơ hữu sản phẩm. Nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài đang rất cần mẫn làm việc với trách nhiệm cao trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa, đóng góp quan trong vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

    Nhiều năm gần đây, Khoa Tài chính Ngân hàng và Kế toán cam kết chất lượng đầu vào cho quá trình đào tạo, cam kết đầu ra cho các tổ chức, cam kết tuyển dụng sinh viên đúng chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán của Trường Đại học Hòa Bình. Đó là những đối tác chiến lược của Nhà trường trong việc đảm bảo đầu ra cho sinh viên toàn Trường.

    Cùng với sự ủng hộ, khích lệ của Nhà trường, tổ chức các phong trào sinh viên của Khoa luôn là tâm điểm chú ý cho sinh viên toàn trường. Liên chi Đoàn Khoa luôn tích cực phối hợp với Khoa tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động hàng năm có nhiều sáng tạo, phong phú và đặc sắc như phong trào sinh viên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, lễ hội sinh viên, tặng quà cho các cháu bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh nghèo khó. Đây là một nét văn hóa sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Kế toán - đang góp phần tích cực để tạo môi trường văn hoá, giáo dục lành mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn của Khoa .

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

    Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ… Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của sinh viên trong khoa theo Quy chế chung của nhà Trường.

    Đào tạo trình độ Đại học và Cao học hai ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán nhằm phát triển năng lực toàn diện cho người học, có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng nghề nghiệp giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với thị trường lao động và việc làm. Nhiệm vụ:

    - Công tác xây dựng quản lý Khoa, công tác nhân sự: Đề xuất các định hướng chính xây dựng các kế hoạch phát triển khoa về chất lượng và quy mô đào tạo các ngành, bậc học, trình độ; Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý toàn diện Khoa về nhân sự; Đánh giá cán bộ, giảng viên, thực hiện công tác thi đua trong phạm vi được phân cấp; Lập kế hoạch và thực hiện việc tạo nguồn đầu vào, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên có chất lượng tốt, đảm bảo sự phát triển liên tục của Khoa.

    - Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học: Khoa tổ chức công tác xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, đề cương học phần, lập kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành thuộc Khoa; Đề xuất và tổ chức các nội dung nghiên cứu khoa học của Khoa, của sinh viên. Tổ chức thực hiện, quản lý các chương trình đào tạo, NCKH đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân công; thực hiện kế hoạch phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá tiên tiến. Quản lý chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ theo phân cấp; Tổ chức thực hiện xây dựng và kiểm định chất lượng ngân hàng câu hỏi, đề thi; Quản lý đề thi trong khoa trước khi bàn giao cho phòng Khảo thí; Tổ chức kiểm tra chất lượng giảng dạy và việc thực hiện kỹ luật học đường của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa; Định kỳ tổ chức Hội nghị về KH- ĐT ở cấp khoa và sinh viên.

    - Công tác tuyển sinh và các công tác khác: Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và huy động toàn bộ nhân lực trong khoa thực hiện công tác tiếp thị, tuyển sinh cho các ngành đào tạo của Khoa; Tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cấp khoa; Quản lý sinh viên của Khoa theo phân cấp. Phối hợp với Công đoàn, Liên chi đoàn, Chi hội sinh viên Khoa thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Khoa;  Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trường. Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác đào tạo (kể cả hợp tác quốc tế) theo phân cấp;

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

 

    Ở thời điểm hiện tại, Khoa Tài chính Ngân hàng và kế toán đã có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và tâm huyết với nghề, tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, giầu kinh nghiệm, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế. …Ngoài ra, nhiều thầy cô được mời thỉnh giảng ở các trường Đại học lớn như: Học viện ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân. Các giảng viên hướng dẫn thực tập từng học tập, công tác ở nước ngoài, là doanh nhân, nhà quản lý đã và đang giữ vị trí điều hành trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị…

 

 

 

 

 

 

Bảng: Thống kê danh sách các giảng viên cơ hữu thuộc khoa TCNH & KT

 

TT

Họ và tên

Chức danh, Học vị

Vị trí công tác

1

  Hà Huy Tuấn

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

2

  Tống Phương Dung

Tiến sĩ P. Trưởng Khoa

3

  Lê Văn Ái

PGS.TS

GV Cơ hữu

4

  Bùi Bằng Đoàn

PGS.TS

GV Cơ hữu

5

  Hoàng Văn Chính

Tiến sĩ.GVCC

GV Cơ hữu

6

  Nguyễn Thành Đô

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

7

  Trịnh Quang Hảo

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

8

  Nguyễn Thị Luyến

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

9

  Đỗ Văn Ngọc

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

10

  Nguyễn Khắc Quỳnh

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

11

  Lưu  Sỹ Quý

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

12

  Nguyễn Thị Minh Tâm

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

13

  Nguyễn Thị Tâm

PGS.TS

GV Cơ hữu

14

  Đào Duy Tâm

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

15

  Đinh Trọng Thắng

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

16

  Lê Quang Thắng

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

17

  Dương Ngọc Thí

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

18

  Ngô Thị Thuận

PGS.TS

GV Cơ hữu

19

  Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

20

  Tô Dũng Tiến

GS.TS

GV Cơ hữu

21

  Trần Quốc Toản

PGS.TS

GV Cơ hữu

22

  Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

23

  Nguyễn Anh Tuấn

Tiến sĩ

GV Cơ hữu

24

  Cù Thị Lan Anh

ThS

GV Cơ hữu

25

  Trần Thị Ngọc Anh

ThS

GV Cơ hữu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu