TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG – NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP


  Mục tiêu đào tạo của Nhà trường đối với ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán: Phát triển năng lực toàn diện cho người học, có kiến thức chuyên môn tài chính – ngân hàng – kế toán vững, kỹ năng nghề nghiệp giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe tốt, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với thị trường lao động và hội nhập Quốc tế.

  Chương trình đào tạo hệ cử nhân theo tín chỉ và định hướng ứng dụng: Đào tạo 3 năm tại Trường và 1 năm tại Doanh nghiệp. Chương trình đào tạo đã được đổi mới từ năm học 2017-2018, nội dung kiến thức đảm bảo đào tạo trình độ tiến tiến và sự hiện đại về kiến thức và tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

  Thực hiện mục tiêu đào tạo của các ngành đào tạo, các Khoa trong Nhà trường luôn coi trọng công tác liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong triển khai chương trình thực tập, thực hành kỹ năng nghề nghiệp và tạo việc làm sau tốt nghiệp. Lợi thế của Nhà trường đang có một hệ thống các doanh nghiệp và ngân hàng – đối tác chiến lược.  

 

  Từ năm 2016 đến nay, Nhà trường đào tạo cử nhân của Khoa Tài chính – Ngân hàng - Kế toán theo đặt hàng của HD Bank và Doanh nghiệp như HD Bank, VIET A Bank, VIETJET,  PHULONG... Nhà trường ký Hợp đồng đào tạo và cam kết việc làm sau khi Tốt nghiệp. Sinh viên được thực hành, thực tập tại môi trường làm việc thực tế của các doanh nghiệp, ngân hàng được hưởng lương.

  Các doanh nghiệp đối tác chiến lược đang phát triển khá tốt, thu hút thêm nhiều việc làm. Riêng ngân hàng HD Bank, năm 2018 phát triển thêm 45 chi nhánh, phòng giao dịch và tuyển dụng thêm 150 cán bộ, nhân viên thuộc lĩnh vực chuyên môn về Ngân hàng, Kế toán ngân hàng và tuyển 500 quản trị viên tập sự... Đây là cơ hội rất tốt dành cho các sinh viên được đào tạo tại Khoa Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

  Trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0, các sinh viên Đại học Hòa Bình, khoa Tài chính – Ngân hàng – Kế toán cần phải tích cực học và hành chuyên môn tốt, đồng thời trang bị toàn diện kiến thức, kỹ năng mềm, đạt chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học IC 3 theo yêu cầu của Doanh nghiệp hiện nay.     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: