THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC NỘI QUY QUY CHẾ HỌC TẬP  

Sinh viên Đại học Hòa Bình trở lại Trường học tập tích cực sau kỳ nghỉ TẾT Kỷ Hợi.