Ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Hòa Bình - Thông tin Tuyển sinh năm 2020

Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hòa Bình được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết đầy đủ nhất về công việc kinh doanh cả trên phương diện lý thuyết và thực hành. Chương trình đem đến những cơ hội để sinh viên có thể tiếp cận được các khía cạnh khác nhau của ngành Quản trị kinh doanh, những quy luật cũng như cơ cấu hoạt động của việc kinh doanh trong nền kinh tế nói chung.


\Ngoài kiến thức chuyên ngành, chương trình cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa của mình để đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu.

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Khoa

 

 

ThS. Nguyễn Thị Lý - Giảng viên 

 

 

ThS. Lưu Công Thường - Giảng viên

 

 

 

 


Lời bình