Ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Hòa Bình - Thông tin Tuyển sinh năm 2020 

Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hòa Bình được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết đầy đủ nhất về công việc kinh doanh cả trên phương diện lý thuyết và thực hành. Chương trình đem đến những cơ hội để sinh viên có thể tiếp cận được các khía cạnh khác...

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯA BAO GIỜ HẾT HÓT  

Hiện nay và trong những năm tới, ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành được tuyển dụng nhiều nhất.

Khoa QTKD&DL tuyển sinh năm 2019