RÀ SOÁT QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH & DU LỊCH


  Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình nói chung và Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch (Khoa QTKD & DL) nói riêng. Trường Đại học Hòa Bình đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Khoa và giáo viên toàn Khoa vào ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc.

  Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường NGND. GS. TSKH. Đặng Ứng Vận và các chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL & TTGD) đã nêu mục đích trọng tâm buổi làm việc là rà soát, hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chương trình đào tạo của Khoa QTKD&DL theo chương trình kiểm định chất lượng chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tiêu chí của Nhà trường với các nội dung của 21 tiêu chí "Đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo".

NGND. GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Bí thư Đảng ủy, trưởng phòng ĐBCL & TTGD (ngồi giữa) làm việc với các Cán bộ, Giảng viên khoa QTKD & DL

 

  Kết quả làm việc, Đoàn đã đánh giá cao nội dung chuẩn bị Khoa QTKD & DL và đã đạt được những nội dung cơ bản của tiêu chí đề ra như tại tiêu chí 01, 06,07,08,09,14,15,16,17,18. Các tiêu chí còn lại cần rà soát lại, bổ sung đầy đủ trong tháng 03/2019. Về một số nội dung khác, Khoa đã đề nghị chỉnh sửa hoặc bổ sung một số nội dung tiêu chí phù hợp với tính đặc thù đào tạo cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và Du lịch nhưng vẫn giữ được mục tiêu, tiêu chuẩn mang tính đặc thù của Trường Đại học Hòa Bình về Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục, những nội dung này hoàn thiện vào quý 2 năm 2019.

  Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao và nhất trí với đề xuất của Khoa QTKD & DL về bổ sung chương trình đào tạo hướng nghiệp theo 04 bước cho sinh viên (Làm quen tổng quan ngành đào tạo, thực hành, thực tập và thực tập tốt nghiệp) tại cơ sở của các Doanh nghiệp để cho sinh viên làm quen và trải nghiệm môn học theo kỹ năng mềm, vận dụng ngay những kiến thức chuyên môn tại Doanh nghiệp ngay từ cuối năm 2 đầu năm 3. Đoàn cũng ủng hộ Khoa xây dựng giáo viên và sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ năm thứ 2 để tạo tư duy và đưa tố chất tự nghiên cứu sáng tạo cho sinh viên của Trường; ủng hộ các chương trình sinh viên gắn liền các hoạt động Cộng đồng, chia sẻ tri thức cho Cộng đồng, một hoạt động hết sức ý nghĩa mà là một trong những tiêu chí không thể thiếu trong việc đánh giá kiểm định chất lượng của Khoa.

Không khí tại buổi làm việc giữa phòng ĐBCL & TTGD với khoa QTKD & DL

 

  Khoa QTKD & DL cũng hứa với Đoàn là sớm hoàn thiện nội dung và duy trì thường xuyên chương trình đảm bảo chất lượng kể từ việc xây dựng chương trình, chuẩn bị giáo viên, trên bục giảng và ngoài đời cho sinh viên sau khi ra Trường; đồng thời Khoa cũng mong Nhà trường quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để chương trình đào tạo của Khoa đạt được trở thành chương trình đảm bảo và duy trì chất lượng cao nhất Trường./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: