Hoạt động Đào tạo Khoa Quản trị kinh doanh


Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

TT

Mã môn học

Môn học

Số TC

Học kỳ

Lịch học hàng kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

13101

Những NLCB của CN ML 1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

2

13102

Những NLCB của CN ML 2

3

2

 

3

 

 

 

 

 

 

3

13103

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

 

 

2

 

 

 

 

 

4

13104

Đường lối CM của ĐCS VN

3

4

 

 

 

3

 

 

 

 

1.2.

 

Khoa học xã hội

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

13201

Pháp luật đại cương

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

Khoa học tự nhiên

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

13501

Toán cao cấp 1 (đại số và QHTT)

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

7

13502

Toán cao cấp 2

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

8

13503

Nguyên lý xác suất và thống kê toán

3

2

 

3

 

 

 

 

 

 

1.4

 

Tin học

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

13701

Tin học đại cương

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

Ngoại ngữ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

13401

Tiếng Anh  1

8

1

8

 

 

 

 

 

 

 

11

13402

Tiếng Anh  2

8

2

 

8

 

 

 

 

 

 

12

13403

Tiếng Anh 3

8

3

 

 

8

 

 

 

 

 

13

13404

Tiếng anh chuyên ngành

3

4

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

Kiến thức cơ sở ngành

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

13101

Kinh tế vi mô

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

15

13102

Kinh tế vĩ mô

3

2

 

3

 

 

 

 

 

 

16

13103

Lý thuyết Tài chính tiền tệ

3

2

 

3

 

 

 

 

 

 

17

13104

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

3

 

 

3

 

 

 

 

 

18

13105

Nguyên lý kế toán

3

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

13106

Quản trị học

3

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

13107

Luật kinh tế

3

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

13108

Marketing căn bản

3

4

 

 

 

 

 

 

 

22

13109

Kinh doanh quốc tế

3

4

 

 

 

3

 

 

 

 

23

13110

Kinh tế lượng

3

4

 

 

 

3

 

 

 

 

2.2.

 

Kiến thức ngành

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

 

Các học phần bắt buộc

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

13201

Tài chính doanh nghiệp 1

3

4

 

 

 

3

 

 

 

 

25

13202

Quản trị nguồn nhân lực

3

4

 

 

 

3

 

 

 

 

26

13203

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

3

5

 

 

 

 

3

 

 

 

27

13204

Quản trị chiến lược

3

5

 

 

 

 

3

 

 

 

28

13205

Quản trị chất lượng

3

5

 

 

 

 

3

 

 

 

29

13206

Quản trị rủi ro

2

5

 

 

 

 

2

 

 

 

30

13207

Tâm lý kinh doanh

2

5

 

 

 

 

2

 

 

 

31

13208

Quản trị marketing

3

6

 

 

 

 

 

3

 

 

32

13209

Kỹ năng giao tiếp trong KD

2

6

 

 

 

 

 

2

 

 

33

13210

Văn hóa kinh doanh

3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Các học phần tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

13211

Kiểm soát điều hành

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

35

13212

Quản trị công nghệ

2

6

 

 

 

 

 

2

 

 

36

13213

Ngôn ngữ thư tín trong kinh doanh

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

37

13214

Quản trị sự thay đổi

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Kiến thức chuyên ngành

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học phần bắt buộc

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

13215

Quản trị thương hiệu

3

6

 

 

 

 

 

3

 

 

39

13216

Phân tích báo cáo tài chính

3

6

 

 

 

 

 

3

 

 

40

13217

Thị trường chứng khoán

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

41

13218

Quản trị dự án

3

7

 

 

 

 

 

 

3

 

42

13219

Định giá doanh nghiệp

3

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Học phần tự chọn (4 TC)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

13224

Khởi sự kinh doanh

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

48

13225

Lãnh đạo

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

49

13226

Hành vi tổ chức

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

50

13227

Quản trị chuỗi cung ứng

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

51

13228

Quản trị bán lẻ

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

52

13229

Hành vi khách hàng

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

53

13230

Marketing thương mại điện tử

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

54

13231

Marketing dịch vụ

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

55

13232

Marketing công nghiệp

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

56

13233

Logictics Kinh doanh

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

57

13234

Tổ chức và định mức lao động

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

58

13235

Tuyển dụng và đào tạo, phát triển nhân lực

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

59

13236

Quản trị thành tích

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

60

13237

Pháp luật lao động

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

61

13238

Bảo hiểm và trợ cấp xã hội

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

62

13239

Tài chính doanh nghiệp 2

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

63

13240

Quản trị tài chính quốc tế

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

64

13241

Bảo hiểm

2

7

 

 

 

 

 

 

2

 

65

13242

Phân tích hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

Kiến thức bổ trợ ngành

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

13243

Tin học ứng dụng

2

6

 

 

 

 

 

2

 

 

66

13244

Thương mại điện tử

2

5

 

 

 

 

2

 

 

 

67

13245

Kế toán quản trị

3

5

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

THỰC TẬP, TỐT NGHIỆP

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

13246

Thực tập tốt nghiệp

4

8

 

 

 

 

 

 

 

4

69

13247

Khóa luận hoặc học phần bổ sung

6

8

 

 

 

 

 

 

 

6

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ học

 

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

Kỳ 4

Kỳ 5

Kỳ 6

Kỳ 7

Kỳ 8

 

 

Số tín chỉ

148

 

21

22

22

21

18

18

16

10

 

 

Số môn

66

 

6

6

6

7

7

7

25

2

 

 

KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục quốc phòng

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng mềm

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

TT

Mã môn

Tên môn học/học phần

Số TC

Kế hoạch dạy/học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

7.1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

QTD5001

Những NL CBCN Mác Lênin 1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2

QTD5002

Những NL CBCN Mác Lênin 2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

QTD5003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

4

QTD5004

Đường lối cách mạng ĐCSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

7.1.2

Ngoại ngữ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

5

QTD5005

Tiếng Anh 1

8

8

 

 

 

 

 

 

 

6

QTD5006

Tiếng Anh 2

8

 

8

 

 

 

 

 

 

7

QTD5007

Tiếng Anh 3

8

 

 

8

 

 

 

 

 

8

QTD5207

 Tiếng Anh  du lịch 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

7.1.3

Khối kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường

11

 

 

 

 

 

 

 

 

9

QTD5008

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

10

QTD5009

Tin học văn phòng

3

 

3

 

 

 

 

 

 

11

QTD5010

Toán cao cấp

2

2

 

 

 

 

 

 

 

12

QTD5011

Xác suất và thống kê ứng dụng

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

7.1.4

Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn

6

 

 

 

 

 

 

 

 

13

QTD5012

Nhà nước và Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

14

QTD5013

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

2

 

2

 

 

 

 

 

 

15

QTD5014

Lịch sử văn minh thế giới

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

7.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

Kiến thức cơ sở ngành

39

 

 

 

 

 

 

 

 

16

QTD5101

Kinh tế vi mô

3

3

 

 

 

 

 

 

 

17

QTD5102

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

 

 

 

 

 

 

18

QTD5103

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

QTD5104

Luật kinh tế

3

 

3

 

 

 

 

 

 

20

QTD5105

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

QTD5106

Quản trị nguồn nhân lực ngành KS

3

 

 

 

3

 

 

 

 

22

QTD5107

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

 

3

 

 

 

23

QTD5108

Định hướng nghề QTDL và lữ hành

2

2

 

 

 

 

 

 

 

24

QTD5109

Địa lý du lịch

3

 

3

 

 

 

 

 

 

25

QTD5110

Kinh tế du lịch

3

 

 

3

 

 

 

 

 

26

QTD5111

Marketing du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

27

QTD5112

Hành vi người tiêu dùng du lịch

3

 

 

 

 

3

 

 

 

28

QTD5113

Quản trị văn phòng

2

 

 

 

 

 

2

 

 

29

QTD5114

Thanh toán quốc tế trong du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7.2.2

Kiến thức chung của chuyên ngành

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.1

Kiến thức bắt buộc

18

 

 

 

 

 

 

 

 

30

QTD5201

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

 

 

 

3

 

 

 

 

31

QTD5202

Quản trị kinh doanh lưu trú

3

 

 

 

3

 

 

 

 

32

QTD5203

Quản trị nghiệpvụ ăn uống

3

 

 

 

 

3

 

 

 

33

QTD5204

Quản trị nghiệpvụ lễ tân khách sạn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

34

QTD5205

Hướng dẫn du lịch

3

 

 

 

 

3

 

 

 

35

QTD5206

Quản trị nghiệp vụ buồng khách sạn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

7.2.2.2

Kiến thức tự chọn (chọn 9 tín chỉ)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

36

QTD5301

Du lịch sinh thái

3

 

 

 

 

 

3

 

 

37

QTD5302

Văn hóa du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

38

QTD5303

Quản trị sự kiện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

39

QTD5304

 Quản trị khách sạn nhỏ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

40

QTD5305

Quản trị dịch vụ vận chuyển du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

41

QTD5306

Kế toán dịch vụ

3

 

 

 

 

 

 

3

 

42

QTD5307

Tài chính doanh nghiệp du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

43

QTD5308

Quản trị nhà hàng

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

7.2.3.

Thực tập Tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

14

 

 

 

 

 

 

 

 

44

QTD5401

Thực tập 1 – Tác nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

4

 

45

QTD5402

Thực tập 2 – Quản trị  tác nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

4

46

QTD5403

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Cộng

Số TC

22

25

24

18

18

17

15

10

 

 

Số Môn

7

7

7

6

6

6

5

2

 

7.3

Kiến thức không tích lũy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng mềm

4

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 


Lời bình