Chuẩn đầu ra Khoa QTKD & DL


1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị,có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1.Kiến thức:

Kiến thức chung:

 • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực gắn với chuyên ngành đào tạo.
 • Hiểu và vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.

Kiến thức ngành và chuyên ngành:

 • Nắm vững và vận dụng kiến thức toán kinh tế, kinh tế học, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê kinh tế, Luật kinh tế... để xác lập cơ sở khoa học cho việc ra quyết định quản trị.
 • Nắm vững các kiến thức hiện đại của lĩnh vực quản trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị sản xuất tác nghiệp, quản trị marketing, quản trị tài chính... để phân tích, đánh giá tình hình thị trường, tham gia tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị, xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức quá trình sản xuất, phân phối, tô chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

1.2.2. Về kỹ năng

Kỹ năng chuyên môn: 

 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh.
 • Kỹ năng nghiên cứu, phát triển thị trường; phát triển, quản trị hệ thống bán hàng; xây dựng và phát triển quan hệ với các khách hàng.
 • Kỹ năng về triển khai các hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu...
 • Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, phát hiện và xử lý các vấn đề tài chính.

Kỹ năng phương pháp công tác :

 • Có kỹ năng làm việc và nghiên cứu độc lập, làm việc có kế hoạch và khoa học.
 • Có khả năng làm việc nhóm, thích ứng với môi trường kinh doanh, và một số kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
 • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình đàm phán tốt.

Kỹ năng công cụ:

 • Tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 400 điểm TOEIC;
 • Tin học đạt trình độ B.

1.2.3. Về thái độ, hành vi:

 • Có hoài bão, say mê, tự tin, năng động, sáng tạo trong công việc; dám đương đầu với rủi ro và quyết đoán trong kinh doanh; giữ chữ tín và cam kết tuân thủ nội quy, quy định của doanh nghiệp.
 • Có ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác.
 • Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, và các quy chế đào tạo của trường, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm với môi trường sống, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Thời gian đào tạo:  4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 138 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

4. Đối tượng tuyển sinh: (Theo qui chế chung của Trường)

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

       Chương trình thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học một số học phần bổ sung. Sinh viên đào tạo theo học chế Tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

        Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm:

      - Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn tới 1 chữ số thập phân và được quy đổi sang thang điểm chữ và điểm 4 như sau:

 

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thanh điểm 4

Đạt

9,0 – 10,0

A+

4

8,5 – 8,9

A

3,7

8,0 – 8,4

B+

3,5

7,0 – 7,9

B

3,0

6,5 – 6,9

C+

2,5

5,5 – 6,4

C

2,0

5,0 – 5,4

D+

1,5

4,0 – 4,9

D

1,0

Không đạt

0,0 – 3,9

F

0

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, các tân cử nhân có thể đảm nhiệm các công việc ở một số vị trí sau:

- Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing của các công ty trong và ngoài nước;

- Quản đốc phân xưởng, Trưởng nhóm, trưởng bộ phận kinh doanh;

- Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính tại các công ty, tập đoàn;

- Làm việc tại các công ty của tập đoàn SOVICO HOLDING như: Ngân hàng HDBank, Furama Resort Đà Nẵng, hệ thống nghỉ dưỡng và Spa Ana Mandara trên toàn quốc

- Tự thành lập và điều hành công ty riêng

- Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh;

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; có đủ kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, đặc biệt chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng và thái độ trong quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành lưu trú và hướng dẫn du lịch; có khả năng lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức các hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh doanh lữ hành và dịch vụ du lịch, có sức khỏe tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

Hiểu biết được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, đạo đức, sức khỏe, an ninh quốc phòng;

Hiểu biết  kiến thức cơ bản về di sản, lịch sử, tâm lý, xã hội, cộng đồng và hệ sinh thái;

Hiểu biết kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội và môi trường, văn hóa (bản địa, dân tộc, khu vực, thế giới);

Hiểu biết kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thị trường và cạnh tranh. Hiểu biết cơ bản tài chính, kế toán, thống kê, marketing, tâm lý - hành vi; các nguyên lý và đặc thù của hoạt động du lịch; tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch; làm cơ sở để nghiên cứu sâu về nghiệp vụ quản trị kinh doanh du lịch;

Hiểu biết kiến thức về quản lý và phát triển điểm đến; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, tuyến, điểm du lịch; Du lịch bền vững, Du lịch cộng đồng, Quản lý du lịch quốc tế;

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về phát triển và bán sản phẩm du lịch, lữ hành,  lưu trú du lịch, marketing; kiến thức về các loại hình du lịch, đặc biệt các loại hình du lịch mới: MICE, du lịch khai thác giá trị văn hóa bản địa, du lịch xanh; du lịch cộng đồng;

Nắm vững kiến thức cơ bản về giao tiếp, thị hiếu khách hàng để kịp thời cung cấp các dịch vụ lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển và bố trí các điểm tham quan phù hợp với nhu cầu của du khách;

Nắm vững kiến thức chuyên sâu liên quan đến việc tổ chức và thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch; các kiến thức chuyên sâu quản trị tour du lịch, đại lý lữ hành, kinh doanh khách sạn - nhà hàng, sự kiện-hội nghị/du lịch MICE, vui chơi giải trí; quy trình thiết kế, quá trình điều hành và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ… tại các đơn vị kinh doanh du lịch.

1.2.2. Kỹ năng

Kỹ năng cứng

- Kỹ năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và lữ hành

- Kỹ năng cung ứng các dịch vụ  du lịch , lữ hành cho khách.

- Kỹ năng chuyên sâu, đặc biệt kỹ năng tiêp thị và tiêu thụ sản phẩm du lịch và lữ hành

- Kỹ năng chăm sóc khách

- Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc và giám sát hoạt động trong các đơn vị kinh doanh du lịch – lữ hành;

- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát chương trình Du lịch (Tour)

- Kỹ năng quản trị tác nghiệp buồng, bàn , lễ tân trong  cơ sở kinh doanh lưu trú

- Kỹ năng thực thi các chương trình, các công đoạn phục vụ cho công tác quản trị ở cấp tác nghiệp tại các khách sạn, cơ sở sở lưu trú, công ty du lịch, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện; thực hiện được nghiệp vụ hướng dẫn; thực hiện được việc tư vấn, cung cấp các dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

 - Kỹ năng  làm  báo cáo cho các công việc chuyên môn về du lịch-dịch vụ: tham mưu, đề xuất về công tác quản lý, điều hành; về kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, sự kiện; xây dựng, thực hiện và kiểm soát hiệu quả các kế hoạch làm việc ở vị trí công tác;

- Kỹ năng phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính, kế toán, công tác quản trị, các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể đối với một doanh nghiệp kinh doanh du lịch; thực hiện thành thạo thao tác trong hướng dẫn và bán hàng cho du khách;

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành 

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng  thuyết  phục khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và giao tiếp có hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh;

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn...

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng quản lý bản thân

1.2.3. Thái độ 

Thái độ, phong cách văn minh, lịch thiệp, niềm nở, hiếu khách, nhiệt tinh, tận tâm, yêu nghề, luôn ân cần giúp đỡ khách (Quan hệ chủ nhà – khách quý )

Thái độ tự tôn, tự hào dân tộc trong đón tiếp phục vụ khách

Thái độ tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường Du lịch

Thái độ của nhà cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành chuyên nghiệp

Về trình độ Ngoại ngữ:

Áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR - Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng châu Âu).

Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đáp ứng một trong những điều kiện sau: + Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng Anh: TOEFL 450, TOEFL iBT 57, TOEIC 450, IELTS 4.5, PET 70, BULATS 40 còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp được, trung tâm ngoại ngữ Đại học  Hòa Bình xác minh và công nhận.

 Về trình độ Tin học:

Đạt chuẩn đầu ra về Tin học không chuyên tại Trường Đại học Hòa Bình về việc kiểm tra kiến thức và những kỹ năng thực hành  theo chuẩn  IC3: Có kiến thức căn bản về máy tính (phần cứng, phần mềm, biểu diễn dữ liệu trên máy tính, mạng máy tinh, vấn đề tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính, tìm kiếm và trao đổi thông tin trên Internet, vấn trình đề an toàn thông tin).

Kỹ năng xử lý văn bản: soạn thảo và tình bày văn bản từ đơn giản đến tài liệu dài(thực hiện được cấu trúc một văn bản trong Microsoft Word, tạo mới, nhập văn bản, lưu trữ, sử dụng lại văn bản, copy, cut,... định dạng văn bản, mail messenger, sử dụng Template và Style.

Kỹ năng xử lý bảng tính căn bản: hiểu và thao tác thành thạo trên các thành phần giao diện của Microsoft Excel, nhập dữ liệu đúng, vận dụng một số hàm và các toán tử của Excel, biểu đồ.

Kỹ năng tạo trình chiếu: tạo và trình bày tập tin trình chiếu với PowerPoint, các hiệu ứng khi trình chiếu, in slide, Handout.

Kỹ năng xử lý CSDL (căn bản): tạo một CSDL, nhập dữ liệu và truy vấn trong cơ sở dữ liệu Access, tạo form và report đơn giản trong Access.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Nhân viên tác nghiệp, quản trị tác nghiệpgiám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ, chuyên viên ở các bộ phận chức năng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, ăn uống vui chơi giải trí trong phạm vi quốc gia và quốc tế… Đặc biệt là các đối tác chiến lược Vietjet Air,  Resort  Ana Mandara,  Resort Purama … cam kết tuyển dụng sinh viên đúng ngành Quản trị kinh doanh và Du lịch  tại Trường Đại học Hòa Bình và các doanh nghiệp khác.

Chuyên viên các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành, các tổ chức phi Chính phủ về Du lịch lữ hành, lưu trú du lịch trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Tạo lập/khởi nghiệp cơ sở kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.

Tiếp tục học tập để phát triển cao hơn trong lĩnh vực quản lý, quản trị kinh danh và du lịch.

2. Thời gian đào tạo:  04 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 134  tín chỉ ( không bao gồm 12 tín chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng).   

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Ghi chú

Tổng

Lý thuyết

Thực hành

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

52

42

10

 

2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

68

52

16

 

3

Kiến thức giáo dục thể chất

4

0

4

 

4

Kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh

8

5

3

 

5

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

14

 

 

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định của Trường.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

 Quy trình Đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên được tốt nghiệp khi tích lũy đủ số học phần, số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo. Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  ban hành theo quyết địn số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/ 8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo và thông tư 57 2012/TT ngày 27/12/2012 (Sửa đổi và bổ sung một số quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ)

Điều kiện tốt nghiệp: Kết thúc khóa học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau  thuộc diện xét tố nghiệp và và công nhận tốt nghiệp:

Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo

Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0/4,0 trở lên

Điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên

Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR-Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng châu Âu).

 Có chứng tin học IC3

Có chứng cỉ giáo dục quốc phòng

Có chứng chỉ giáo dục thể chất

Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự  hoặc không đang trong thời kỳ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập

6. Thang điểm

 Theo học chế tín chỉ

 Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

 Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân vơi hệ số tương ứng đã được thể hiện trong đề cương chi tiết học phần. Điểm học phần làm tròn đến một số thập phân.

Chuyển điểm thành điểm chữ và thang điểm 4 như sau :

STT

   Loại

 Thang điểm 10

 Thang điểm chữ

 Thang điểm 4

1

Đạt

8,5 - 10

A

4,0

2

Đạt

7,0 -  8,4

B

3,0

3

Đạt

5,5 - 6,9

C

2,0

4

Đạt có điều kiện

4,0 - 5,4

D

1,0

5

Không đạt

Dưới 4,0

F

0,0

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, các bạn tân cử nhân có thể đảm nhận công việc ở các vị trí sau

- Hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú;

- Tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước;

- Chuyên viên tại các Sở, ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu;

- Làm việc tại tập đoàn SOVICO HOLDING là đối tác chiến lược của Đại học Hòa Bình với các coong ty thành viên: Furama Resort Đà Nẵng, hệ thống nghỉ dưỡng và Spa Ana Mandara trên toàn quốc, Hệ thống khách sạn Mường Thanh…

- Ngoài ra các bạn tân cử nhân có thể làm việc tại: Khách sạn Thắng Lợi, Tổng công ty du dịch Hà Hội (Hanoitourist), Khách sạn Kim Liên, Khách sạn Hilton, Khách sạn Dewo, Tổng công ty Du lịch Sài gòn (SaigonTuorist), tập đoàn BRG

- Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành quản trị dịch vụ lịch và lữ hành

- Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành của riêng mình.


Lời bình