Đội ngũ Cán bộ Khoa QTKD & DL 

Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch

 

Khoa QTKD & DL Thông báo kiến tập hè năm 2018 

Nhằm giúp các em sinh viên có cơ hội tiếp cận, làm quen với môi trường làm việc thực tế gắn kết giữa lý thuyết với thực hành. Bước đầu hình dung được những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần thiết của một nhân viên phải có khi làm việc.