QTKD.jpg

ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics, đòi hỏi đào tạo nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng cần đa dạng các hoạt động, gắn kết giữa Nhà trường với với doanh nghiệp, gắn đào tạo lý thuyết với hoạt động thực tiễn nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong toàn cầu hóa.

 

Giới thiệu đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại Học Hòa Bình. 

Tại Quyết định số 221/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phê duyệt "kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025", tiếp tục nhấn mạnh nhiệm...

 

Sẵn sàng bảo đảm việc làm cho sinh viên Trường Đại học Hòa Bình ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

Trong tiến trình vận động tham gia làm Thành viên của Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (Viet Nam Association for Logistics Manpower Development) viết tắt là VALOMA, trường Đại học Hòa Bình (Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh/ Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng) đã chủ động...

 

Lời cảm ơn - Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

Chúng tôi, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Hòa Bình, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý vị đã tham dự và chia sẻ niềm vui trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường.