SỰ CẦN THIẾT HỌC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HIỆN NAY


   Trong những năm gần đây, cùng với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới về mọi mặt. Điều đó đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nhiều lĩnh vực. Việc giao lưu hợp tác quốc tế đòi hỏi cần có sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các quốc gia, mà rào cản ngôn ngữ là một trong những khó khăn hàng đầu, đặt ra vấn đề quan trọng cần thiết phải thông thạo ngoại ngữ, đối với mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là với sinh viên hiện nay.

 

 

   Trong công tác giảng dạy của Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hòa luôn luôn đổi mới phương pháp đào tạo, nhằm giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng nghe nói đọc viết khi ra trường. Đồng thời, việc thông thạo ngoại ngữ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận với nguồn tri thức nhân loại, các nền văn hóa đa dạng và những tiến bộ trên thế giới. Học ngoại ngữ giúp các bạn sinh viên tiếp nhận, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, tạo tinh thần năng động và tự tin hơn trong giao tiếp, cải thiện tầm nhìn và bắt kịp xu hướng của thời đại.

 

 

   Internet đang phổ cập đến mọi vùng miền của Tổ quốc, với một thiết bị có khả năng kết nối internet bạn sẽ tiếp cận với nguồn tri thức khổng lồ của thế giới nhưng phần lớn trong số đó  lại được viết bằng tiếng Anh. Tài liệu hướng dẫn, tạp chí khoa học…đều dễ dàng có thể truy cập. Công việc của bạn đơn giản chỉ là làm sao phải hiểu được chúng mà thôi. Không có cách nào hiệu quả hơn là bạn đầu tư thời gian học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng mỗi ngày.

 

 

   Trường đại học Hòa Bình đã chuẩn hóa về chương trình và nội dung giảng dạy, liên tục cập nhật và bám sát vào các nội dung, hướng dẫn, tiêu chuẩn do Bộ giáo dục đề ra. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giáo dục và đào tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, chuyên môn cao đáp ứng các yêu cầu giảng dạy; bố trí thời gian, lịch học phù hợp với các học viên. Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp phương tiện, giáo trình, tài liệu học tập, đồng thời khuyến khích các sinh viên tự tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh.

 

 

   Có thể thấy được, sinh viên Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Hòa Bình đã và đang ra sức học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng ngoại ngữ, học tiếng Anh không chỉ để đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra mà còn gắn với chuyên ngành đào tạo và thực tiễn công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu