Khoa Ngoại ngữ tiếp và làm việc với Giám đốc Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế


  Madam Larisa giám đốc phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế của học viện kinh tế hành chính công trược thuộc tổng thống của Nga đã có cuộc tiếp xúc và thảo luận với cựu hiệu trưởng đại học Hoà Bình và Madam Hanh , trưởng khoa Ngoại ngữ về chương trình hợp tác liên kết đào tạo giữa 2 trường.


  Sinh viên khoa ngoại ngữ cũng hân hạnh được tiếp xúc và chụp ảnh lưu niệm cùng 2 Madam:

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu