Chất lượng các đồ án thiết kế kết thúc học kỳ I năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, sinh viên khoa MTCN và Kiến Trúc đã hoàn thành tốt các học phần chuyên ngành với những đồ án có chất lượng cao.


Họa sĩ, ThS. Lê Văn Thân - Trưởng khoa MTCN-KT hướng dẫn cho các bạn Sinh viên của Khoa

 

    Trong những đồ án đạt kết quả cao đó là những thiết kế ngành Thời trang và Thiết kế Đồ họa của sinh viên K517 & K518. Khác với những năm trước, các đồ án năm nay có tính sáng tạo và phong phú về thể tài, đặc biệt mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao trong thực tiễn. Với các môn học về Mỹ thuật cơ sở của sinh viên K518 & K519 kết quả thi học kỳ đều đạt kết quả khá tốt. Qua những đồ án, bài tập của sinh viên đã đánh giá được chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng của người học, đó chính là cơ sở thực tế khẳng định định hướng của Nhà trường và Khoa rất đúng hướng với triết lý giáo dục Đại học Hoà Bình "Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo".

 

Một số hình ảnh hoạt động và tác phẩm của các bạn Sinh viên khoa MTCN-KT

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: