Tính ứng dụng và thẩm mỹ là mục tiêu đào tạo của ngành Thiết kế thời trang Khoa MTCN-KT. 

Tính ứng dụng và thẩm mỹ là nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo của các ngành đào tạo thuộc khoa MTCN-KT, trong đó có ngành Thiết kế Thời trang.

 

Kiến thức cơ sở ngành là nền tảng vững chắc cho đào tạo Thiết kế chuyên ngành Đồ họa  

Từ năm học 2018-2019, cùng với sự đối mới toàn diện trong đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Trường ĐH Hòa Bình, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến Trúc ( MTCN & KT) đã bám sát nhu cầu thực tế của xã hội nhằm đổi mới về nội dung, phương pháp đào tạo về các ngành thuộc lĩnh vực Mỹ thuật ứng...

Ấn tượng ngày đầu tiên nhập học của sinh viên Khoa MTCN-KT sau kỳ nghỉ tránh dịch Covid -19  

Sáng ngày 18/5/2020 cùng với sinh viên toàn trường, sinh viên Khoa MTCN-KT Trường đại học Hòa Bình rất phấn khởi tập trung đến trường tiếp tục học tập sau những ngày nghỉ tránh dịch khá dài ngoài mong muốn.

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp & Kiến Trúc dạy online - kết quả ngoài mong đợi  

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và làm đảo lộn hầu hết mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt đời sống xã hội trên toàn Thế giới. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề, một trong những ảnh hưởng lớn là ngành giáo dục và đào tạo.

Sinh viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp - Kiến trúc, chung tay đẩy lùi Covid-19  

Khoa Mỹ thuật công nghiệp - Kiến trúc vừa tổ chức phát động Cuộc thi Thiết kế sản phẩm truyền thông với chủ đề "Chung tay đẩy lùi Covid-19".

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2