Gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội là mục tiêu đào tạo các ngành của Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc. 

Trong 5 ngành quản lý và đào tạo của Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc, mỗi ngành đều có mã ngành riêng. Nhưng giữa chúng đều có một điểm chung về yêu cầu và kết quả, đó là tính ứng dụng, tính thẩm mỹ và kinh tế.

 

GIỚI THIỆU KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - KIẾN TRÚC 

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà B - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: (024) 3 787 1905 (Máy lẻ...)

 

Chất lượng các đồ án thiết kế kết thúc học kỳ I năm học 2019 - 2020 

Thực hiện kế hoạch và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, sinh viên khoa MTCN và Kiến Trúc đã hoàn thành tốt các học phần chuyên ngành với những đồ án có chất lượng cao.