Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông tin Tuyển sinh Khoa Luật


1. Chuyên ngành đào tạo:

a. Chương trình đào tạo cử nhân Luật kinh tế (125 tín chỉ):

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Tổng

Bắt buộc

Tự chọn

1

 Khối kiến thức giáo dục đại cương

34

34

0

2

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

81

 

 

 

  1. Kiến thức cơ sở ngành                         
  2. Kiến thức chung của chuyên ngành
  3. Kiến thức chuyên môn
  4. Kiến thức ngành và bổ trợ

8

24

39

10

8

24

30

5

0

0

9

5/11

3

Thực tập, khóa luận/đồ án tốt nghiệp

  1. Thực tập tốt nghiệp
  2. Khoá luận tốt nghiệp

10

4

6

 

 

4

Kiến thức không tích lũy

16

 

 

 

 

b. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Luật kinh tế (60 tín chỉ):

 

 

Cấu trúc chương trình

 

 

Khối lượng

 

KHỐI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1

Kiến thức

Chung

Phần 2

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Phần 3

Luận văn thạc sĩ

Các học phần bắt buộc

Các học phần tự chọn

Số tín chỉ

60

9

18

18

15

Tỷ lệ %

100,0

15,0

30,0

30,0

25,0

 

2.Thông tin tuyển sinh:

2.1. Cử nhân Luật kinh tế:

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hòa Bình.

2.2 Thạc sỹ Luật kinh tế:

2.2.1 Phương án tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo dự kiến

- Hình thức: Thi tuyển, 2 đợt/năm

- Dự kiến hàng năm tuyển sinh từ 100 đến 200 học viên tùy theo chỉ tiêu chung của Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo.

2.2.2 Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

         + Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật (gồm Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng), ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Quốc tế, ngành Quản trị - Luật.và các ngành khác đã có kết quả bổ sung kiến thức theo quy định.

         + Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Không yêu cầu.

         + Về lý lịch bản thân:

  • Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
  • Có sức khỏe để học tập.
  • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường Đại học Hòa Bình.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu