Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế 

Sáng 17/7/2019 Tại Trường ĐH Hòa Bình, Viện Đào tạo sau Đại học trường ĐH Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế cho các học viên cao học niên khóa 2017 – 2019.