GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà B - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8 Lô CC2, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3 787 1905 (Máy lẻ 24);


1. Giới thiệu chung về Khoa Dược

    Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của con người đang ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đồng thời, vấn đề về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng.

   

   Ngành Dược học được phát triển dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, bao gồm hóa học, sinh học, kinh tế, kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như sản xuất, bào chế, bảo quản, cung ứng và phân phối thuốc hoặc các chế phẩm hỗ trợ nâng cao sức khỏe.

    Tại trường Đại học Hòa Bình Hà Nội, ngoài khối lượng kiến thức nền tảng về lĩnh vực Y học, Dược học nói chung, sinh viên ngành Dược còn được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp để có thể đảm nhiệm, triển khai các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến thông tin thuốc, tư vấn sử dụng thuốc, quản lý tồn trữ và cung ứng thuốc. Sinh viên Dược cũng được đào tạo khả năng đảm nhiệm và triển khai các hoạt động liên quan đến sản xuất và phát triển thuốc tại nhà máy sản xuất thuốc và các công ty Dược phẩm.

 

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

   Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Có kiến thức khoa học cơ bản về y, dược học cơ sở. Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản, có khả năng làm việc trong lĩnh vực Dược một cách chuyên nghiệp, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

   a. Kiến thức:

   - Có kiến thức khoa học cơ bản về y, dược học cơ sở;

   - Có kiến thức cơ bản về chuyên môn dược; hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc một cách hợp lý, hiệu quả và an toàn.

   - Biết và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
đến lĩnh vực hoạt động chuyên ngành;

   - Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.

   b. Kỹ năng

   - Thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại khoa Dược bệnh viện, Công ty cung ứng thuốc và nhà thuốc GPP;

   - Triển khai và thực hiện đúng các hướng dẫn về thực hành tốt bảo quản thuốc(GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP); Thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP); Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

   - Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhiệm được các vị trí được phân công trong
phạm vi chuyên môn tại nhà máy sản xuất thuốc;

   - Áp dụng được các biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc trong suốt quá trình sản xuất;

   - Áp dụng và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược trong lĩnhvực sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ thuốc;

   - Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cao đẳng về chuyên môn Dược;

   - Có khả năng cập nhật các kiến thức về Y Dược học và về các lĩnh vực có liên quan, tham gia nghiên cứu khoa học và tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

   c. Thái độ

   - Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề, có đạo đức nghề nghiệp, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

   - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

   - Coi trọng việc kết hợp dược học hiện đại với dược học cổ truyền;

   - Tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp;

   - Trung thực, khách quan, quan tâm đến nghiên cứu khoa học và tự học tập nâng cao trình độ.

   - Trung thực, khách quan, thân trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

   - Tôn trọng quyền của người bệnh.

   - Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

    Về trình độ Ngoại ngữ: Áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR - Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng châu Âu).

   d. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

   - Đảm nhiệm các vị trí dược sĩ đại học trong các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc, khoa Dược bệnh viện và những nơi có yêu cầu sử dụng dược sỹ.

   - Có khả năng tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn Dược.

3. Lãnh đạo Khoa

 

Trưởng Khoa: PGS. TS. Phan Túy

 

 

4. Đội ngũ cán bộ cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Khoa Dược

4.1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Nơi tốt nghiệp

Vị trí công tác ở khoa

1

 Phan Túy

PGS.TS. (Dược học)

Liên xô

Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

2

 Cao Văn Thu

PGS.TS. (Dược học)

Hungari

Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

3

 Nguyễn Thị Anh Thư

ThS. (Dược học & Kinh tế)

ĐH Dược Hà Nội

ĐH Ngoại thương HN

Giáo vụ khoa

Phụ trách Bộ môn

4

 Lê Thị Thắm

ThS. (Hóa học)

Đại học Vinh

Giảng viên

5

 Vũ Bạch Linh

ThS. (Dược học)

ĐH Dược Hà Nội

Giảng viên

6

 Nguyễn Thị Kim Tuyết

TS. (Hóa học)

ĐH Sư phạm Hà Nôi

Giảng viên

7

 Lê Thị Hà Phương

CN (Hóa Dược)

ĐH Quốc gia HN

 Kỹ thuật viên

8

 Đặng Ứng Vận

GS.TSKH.(Hóa Dược)

 

Trưởng Bộ môn

 

  4.2. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Nơi tốt nghiệp

Vị trí công tác

1

 Nguyễn Thị Sinh

TS. (Dược học)

ĐH Dược HN

Giảng viên

2

 Nguyễn Văn Tuấn

TS. (Vi sinh)

 

 

3

 Đặng Thị Hằng

ThS. (Dược học)

ĐH Dược HN

Giảng viên

4

 Nguyễn Đại Hùng

ThS. (Vật lý)

ĐH Sư Phạm HN

Giảng viên

5

 Vũ Đăng Hoàng

PGS.TS. (Dược học)

ĐH Dược HN

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu