Thông báo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch nội địa và quốc tế

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - là một trong những điều kiện cần để cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa cho những bạn học trái ngành. Nếu bạn tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học mà không đúng chuyên ngành hướng dẫn viên thì phải trải qua khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngắn hạn


 

Tải xuống mẫu phiếu đăng ký thi Hướng dẫn viên Du lịch

hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu