Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Nghiên cứu Khoa học khoa Điều dưỡng


   Trong năm 2018 – 2019 thực hiện Kế hoạch nhà trường  trong công tác nghiên cứu Khoa hoc. Coi đây là công tác trọng tâm của năm học. Khoa Điều dưỡng đã mạnh dạn đăng ký Đề tài cấp cơ sở với nội dung: "Kiến thức, thái độ thực hành trong phòng chống sốt xuất huyết của sinh viên trường ĐH Hòa Bình" đây được coi là khâu đột phá trong đào tạo ứng dụng nghề nghiệp đối với sinh viên ngành Điều dưỡng. Ngoài ra, Khoa còn chú trọng đẩy mạnh xây dựng các chương trình ngắn hạn vê sức khỏe: Chứng chỉ về Sơ cứu ban đầu, chứng chỉ chăm sóc da…


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu