Tin hoạt động Khoa Điều dưỡng


Chủ tịch HĐQT, Ban giám hiệu làm việc đại diện Công ty Think Tank Networks trao đổi về cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng việc làm tại các bệnh viện lớn ở CHLB Đức

 

 

 

 

Sinh viên thực hành tại phòng thực hành khoa Điều dưỡng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu