Chuẩn đầu ra Khoa Điều dưỡng


CHUẨN ĐẦU RA – VIỆC LÀM

Khoa đang tiên phong trong việc đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phù hợp với xu hướng hội nhập hiện nay. Với phương châm đào tạo: Uy tín- chất lượng – hội nhập. Tạo điều kiện cho sinh viên tích lỹ kiến thức và kinh nghiệm để có một hành trang tốt bước vào đời

* Chuẩn kiến thức:

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Max-Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Điều dưỡng nói riêng.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội làm nền tảng để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Hiều biết và vận dụng kiến thức về tâm lý y học trong thực hành điều dưỡng,

  • Có kiến thức tổng quát về cấu tạo và chức năng của cơ thể con người ờ trạng thái bình thường và bệnh lý. Áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế cộng đồng và kiến thức chuyên ngành điều dưỡng trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Phân tích và vận dụng được các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng, các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại bệnh viện và cộng đồng trong việc chuẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc và phòng bệnh cho các nhân, gia đình và cộng đồng.

- Hiểu biết rõ 25 tiêu chuẩn năng lực của cử nhân điều dưỡng Việt Nam (Hội nhập với 18 tiêu chuẩn năng lực của cử nhân điều dưỡng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương) trong công tác chăm sóc người bệnh, công tác quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng,).

  - Có kiến thức về các quy định về pháp luật trong công tác khám chữa bệnh như: Luật khám chữa bênh, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, giao tiếp ứng sử….

  - Hiều biết về phương pháp nghiên cứu khoa học trong công tác Điều dưỡng.

* Chuẩn kỹ năng:

Kỹ năng cứng

- Năng lực thực hành (theo chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành tháng 4/2012) gồm 3 lĩnh vực, 25 chuẩn năng lực và 110 tiêu chí

Lĩnh vực

Chuẩn năng lực

Tiêu chí

A. Chăm sóc

 

1. Hiểu biết về tính trạng sức khỏe người bệnh

1. Xác định tính trạng sức khỏe

2. Giải thích tình trạng sức khỏe

 

2. Ra quyết định chăm sóc

1. Phân tích vấn đề sức khỏe

2. Ra quyết định chăm sóc

3. Thực hiện chăm sóc

4. Theo dõi khi chăm sóc

 

3. Xác định sức khỏe ưu tiên

1. Xác định sức khỏe ưu tiên

2. Can thiệp

 

4. Sử dụng Quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc

1. Đánh giá người bệnh

2. Tổng hợp thông tin

3. Phân tích vấn đề sức khỏe

4. Lập kế hoạch chăm sóc

5. Giải thích, hướng dẫn NB

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7. Lưỡng giá chăm sóc

8. Hỗ trợ người bệnh xuất viện

9. Giáo dục sức khỏe

 

5. Tạo an toàn cho người bênh

 

1. Biện pháp tạo an toàn

2. Đảm bảo thoải mái cho NB

3. Đảm bảo sự kín đào cho NB

 

6. Tiên hành kỹ thuật chăm sóc  đúng quy trình

1. Đủ các bước

2. Thành thạo

3. Đảm bảo kiểm soát nhiếm khuẩn

 

7. Dùng thuốc cho  người bệnh an toàn

1. Hỏi tiền sử dị ứng thuốc

2. Nắm kỹ quy tắc dùng thuốc

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc

4. Xử trí phản ứng thuốc

5. Biết tương tác thuốc

6. Nhận biết hiệu quả của thuốc

7. Ghi chép đúng, đầy đủ

 

8. Chăm sóc liên tục

1.Bàn giao chăm sóc, theo dõi

2. Phối hợp trong chăm sóc

3. Có biện pháp thích hợp

 

9. Sơ cấp cứu

1. Phát hiện vấn đề cấp cứu

2. Ra quyết định xử trí kịp thời

3. Phối hợp trong xử trí

4. Xử trí đúng, nhanh chongs

 

10. Lập mối quan hệ với người bệnh

1. Tạo niềm tin cho người bệnh

2. Giao tiếp với người bệnh

3. Lắng nghe người bệnh

 

11. Giao tiếp với  người bệnh

1. Biết tâm lý người bênh

2. Giao tiếp có hiệu quả

3. Dùng lời nói để giao tiếp hiệu quả

4. Hiểu văn hóa người bệnh để giao tiếp

 

12. Sử dụng kênh truyền thông để giao tiếp

1. Sử dụng phương tiện nghe nhìn

2. Sử dụng phương tiện giao tiếp

 

13. Cung cấp thông tin cho người bệnh

 

1. Xác định thông tin cần thiết

2. Chuẩn bị tâm lý NB khi giao tiếp truyền đtạ thông tin

B. Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp

 

14. Tổ chức giáo dục sức khỏe

1. Thu thập thông tin

2. Xác định nhu cầu giáo dục sức khỏe

3. Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe

4. Chuẩn bị tài liệu giáo dục sức khỏe

5. Thực hiện giáo dục sức khỏe

 

 

15. Tạo môi trường làm việc an toàn

 

 

 

1. Hiều biết sức khỏe nghề nghiệp

2. Biết quy tắc làm việc an toàn

3. Biết chính sách làm việc an toàn

4. Quản lý môi trường chăm sóc

5. Quản lý chất thải y tế

6. Phòng chống cháy, nổ

 

16. Cải thiện chất lượng chăm sóc

1. Đảm bảo chất lượng chăm sóc

2. Khắc phục nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc

3. Nhận phản hồi từ người bênh

4. Áp dụng phương pháp cải tiến

5. Tham gia hoạt động cải tiến

6. Chia sẻ thông tin về người bệnh

7. Bình phiếu chăm sóc

8. Đề xuất về phương pháp chăm

Sóc

9. Thực hành dựa vào bằng chứng

 

17. Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

                

1. Xác định vấn đề nghiên cứu

2. Áp dụng các phương pháp NCKH

3. Sử dụng phần mềm thống kê Y

học

4. Đề xuất sau nghiên cứu

5. Chia sẻ kêt quả sau nghiên cứu

6. Ứng dụng kết quả nghiên cứu

 

18. Phát triển năng lực bản thân

1. Nguyện vọng nâng cao trình độ

2. Học tập liên tục

3. Tham giác các hoạt động nghề nghiệp

4. Quảng bá hình ảnh người điều dưỡng

5. Tích cực và thích nghi với đổi

 mới

6. Chăm sóc theo tiêu chuẩn thực

hành

7. Đóng góp cho đồng nghiệp

8. Đóng góp cho ngành nghề

C. HÀNH NGHỀ

 

19. Hành nghề theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế

1. Hành nghề theo pháp luật

2, Tuân thủ nội dung cơ quan

3. Thực hiện quy tắc ứng xử

4. Ghi chép về dữ liệu người bênh

 

20. Hành nghề theo Y đức

1. Chịu trách nhiệm khi hành nghê

2. Tuân thủ chuẩn y đức

3. Bảo cáo trung thực khi vi phạm

Kỹ năng mềm

Giao tiếp ứng xử : Thực hiện đúng quy định ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh

       - Khi thực tập tại các cơ sở y tế :

        + Thực hiện nghiêm túc các quy định

       + Chấp hành quy định của nhà nước và nội quy của cơ sở y tế, chắm sóc sức khỏe

+ Có đạo đức và lối sống lành mạnh

       + Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt

nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trong công việc

         - Khi ứng xử giao tiếp :

       + Lịch sự, hòa nhã và ứng xử văn minh

       + Giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh

Về ngoại ngữ

       - Giao tiếp được trong các tình huống cơ bản của đời sống

       - Giao tiếp được trong các tình huống thuộc chuyên ngành

       - Đọc và tham khảo được tài liệu thuộc chuyên ngành

Về tin học

       - Thực hiện các thao tác quản lý đối với tất cả các thư mục, tập tin trên máy tính

       - Sử dụng được các dịch vụ internet như email, tìm kiếm thông tin

       - Thực hiện được các thao tác và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và hàm số cơ bản vào các bài toán ứng dụng Micosoft Excel

       - Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint

Kỹ năng làm việc nhóm : Phối hợp với các thành viên trong nhóm có hiệu quả. Kỹ năng tổ chức học tập

Năng lực tổ chức quản lý

        - Quản lý chuyên môn : công tác tiếp đón người bệnh, lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng, phân cấp mô hình chăm sóc

        - Quản lý nhân lực : Quản lý nhân viên, học sinh và sinh viên thực tập

        - Quản lý vật tư- trang thiết bị : cách lập dự trù, cấp phát. Sử dụng, bảo quản vật tư- trang thiết bị y tế, kiểm tra đánh giá

        - Quản lý hành chính : các loại thủ tục hồ sơ, ghi chép, bảo quản giấy tờ hồ sơ

Năng lực phát hiện sớm dịch bệnh : tại địa phương và tích cực tham gia chống dịch

* Chuẩn thái độ:

a) Thực hiện đầy đủ 12 điều Y đức:

      - Có lương tâm và trách nhiệm với nghề, yêu nghề và không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn

      - Tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng chuyên môn

      - Tôn trọng quyền lợi của người dân đến khám chữa bệnh, không phân biệt đối xử, lịch sự, nhã nhặn trung thực

      - Giao tiếp ứng xử lịch sự giải thích nhẹ nhành đối với người nhà người bệnh

      - Cấp cứu khẩn trương, không đùn đẩy người bênh

      - Kê đơn thuốc an toàn, phù hợp với chuẩn đoán, không tư lợi

      - Không rời bỏ vị trí khi đang làm việc

      - Giảo dục sức khỏe trước khi người bệnh xuất viện

      - Có thái độ đồng cảm, chia sẻ, an ủi người nhà người bênh khi người bệnh tử vong

      - Quan hệ tốt với đồng nghiệp

      - Biết kiểm điểm và tự kiểm điểm bản thân khi mắc lỗi, không đùn đẩy trách nhiệm

      - Tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe

b) Tuân thủ đúng 8 chuẩn đạo đức ngề nghiệp Điều dưỡng viên

      - Đảm bảo an toàn cho người bệnh

      - Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh

      - Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh

      - Trung thực khi hành nghề

     - Duy trì và nâng cao năng lực nghề nghiệp

     - Tự tôn nghề nghiệp

     - Thật thà đoàn kết với đồng nghiệp

     - Cam kết với cộng đồng xã hội.

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP TRONG NƯỚC.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành điều dưỡng, các bạn có thể làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở  khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc điều trị sức khỏe trong và ngoài  nước. hoặc các bạn có thể trở thành điều dưỡng viên tham gia tư vấn  dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tư vấn sức khỏe phục vụ cho cộng đồng, tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các đơn vị y tế, đơn vị giáo dục về khoa học sức khỏe và điều dưỡng.

CƠ HỘI VIỆC LÀM Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Tỷ lệ già hóa trên thế giới ngày càng tăng rõ nét, nhu cầu chăm sóc và điều dưỡng sức khỏe của con người ngày càng cao.Tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức… nguồn lao động Điều dưỡng luôn ở tình trạng thiếu hụt báo động.

Giải pháp mà các nước này đưa ra là thuê thêm Điều dưỡng viên từ các nước khác trên thế giới để đảm bảo cung cấp số lượng Điều dưỡng viên phục vụ, chăm sóc người bệnh. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi  Trường Đại học Hòa Bình đã kí thỏa thuận hợp tác Quốc tế với một số tập đoàn, tổ chức lớn trong việc tiếp nhận sinh viên sang làm việc tại các Bệnh viện lớn tại các nước: Đức, Nhât Bản, Hàn Quốc… Đây chính là cơ hội việc làm hấp dẫn dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng ở Việt Nam có thể làm việc và định cư tại nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn.

            KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ lên các cấp học cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành trong khối ngành sức khỏe tại các Cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu