Giới thiệu vê Khoa Công tác xã hội


Giới thiệu vê ngành Công tác xã hội

 

Ngành Công tác xã hội là một ngành mới ở Việt Nam, hầu như mọi người còn lạ lẫm với tên gọi của ngành. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, trong tương lai ngành Công tác xã hội sẽ là một ngành đáng được lưu tâm, vậy ngành Công tác xã hội là gì?

Ngành công tác xã hội là gì?

Ngành công tác xã hội là một ngành có vai trò giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho những người yếu thế trong xã hội. Những nhóm người kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn và khó hòa nhập với cộng đồng,như là : bảo vệ trẻ em, bảo vệ người cao tuổi, các quyền của phụ nữ, quyền con người, quản lý người  bị xã hội chối bỏ, cai nghiện, phục hồi chức năng, phát triển đạo đức, hòa giải văn hoá, quản lý thiên tai, sức khỏe tâm thần, trị liệu hành vi và khuyết tật...  chuyên tìm cách thúc đẩy phúc lợi của cộng đồng, cá nhân, gia đình, và các nhóm giúp tăng năng lực và giải phóng cho người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu.

Mặc dù có vẻ không phổ biến và sôi động về nhu cầu nhân lực như ngành kinh tếxã hội, nhưng ngành công tác xã hội này cũng có nhiều công việc trãi đều với nhu cầu nhân viên công tác (xã hội) hiện nay khá cao

Cơ hội việc làm dành cho bạn?


-Bạn có thể làm việc cho một số các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực an sinh xã hội….

-Bạn có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức làm công tác xã hội, mặt trận tổ quốc, chữ thập đỏ, dân số – gia đình – trẻ em, lao động – thương binh – xã hội, văn hóa – thông tin, khoa học công nghệ – môi trường, pháp lý, xóa đói giảm nghèo – phát triển nông thôn, phụ nữ, thanh niên… và nhiều đoàn thể khác.

-Bạn có thể làm việc trong các công trình nghiên cứu xã hội, quy hoạch đô thị, cải tiến dân sinh, chương trình tài trợ, bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế và phát triển xã hội, phát triển cộng đồng của các tổ chức chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

-Bạn có thể trở thành những người làm công viêc giảng dạy tại các trường Đại hoc, các địa phương, cán bộ nghiên cứu…

Nếu muốn chọn và để theo đuổi ngành công tác xã hội này, bạn phải thật sự có một tấm lòng nhân ái, mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những nhóm người yếu thế trong xã hội như đã kể trên. Bạn phải năng động, làm việc trong ngành này không chỉ ở trong văn phòng mà phải thường xuyên đi liên tục, đây cũng là một yêu cầu khó đối với nhiều người. Ngoài ra, bạn cũng phải có khả năng giao tiếp, kiên trì và nhẫn nại; bởi vì các đổi tượng của bạn sẽ tiếp xúc, làm việc, đôi khi có những thái độ và hành động đặc thù về tâm sinh lý, dễ làm nản lòng bạn khi phải làm việc với họ.

 

 

Nơi hiện thực hóa ước mơ của bạn?

 

Đại học Hòa Bình là một trong số những đơn vị đào tạo chuyên ngành Công tác xã hội với những tiêu chí thiết thực, đáp ứng những chuẩn mực mà nhu cầu xã hội, doanh nghiệp cần:

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cán bộ làm Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe; nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề Công tác xã hội; có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết những vấn đề xã hội. Người học tốt nghiệp trình độ đại học ngành Công tác xã hội có năng lực cung cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội.

Chuẩn kiến thức: 

Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, các lý thuyết và mô hình công tác xã hội;  các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ và ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề. Đồng thời, có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách.

Chuấn kỹ năng:

 Sử dụng được các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình;Có kĩ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;Phát triển kĩ năng vận động và tham gia xây dựng chính sách xã hội và các chính sách có liên quan; Có kĩ năng nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ; Có kĩ năng phân tích, đánh giá, áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (giảng dạy, kiểm huấn).

Chuẩn thái độ:

 Giúp người học phát triển thái độ làm việc có tinh thần trách nhiệm,có đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt giúp người học nắm rõ và biết cách vận dụng phù hợp các quy điều đạo đức nghề công tác xã hội trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một nhà công tác xã hội chuyên nghiệp.

 Chúc các bạn tìm cho mình một hướng đi phù hợp với khả năng và sở thích. Thời gian không đứng đợi một ai cả, sự thành công của bạn ngày mai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào con đường bạn chọn hôm nay!


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu