Giới thiệu ngành Điện tử trong khoa CNTT-Điện tử viễn thông


   Điện tử là ngành khoa học mở đầu cho nhiều ngành khoa học khác. Điện tử phải đi trước để mở đường cho ngành công nghệ thông tin. Vì lẽ đó Công nghệ thông tin và điện tử gắn bó chặt chẽ với nhau.

   Trong cuộc cách mạng khoa học 4.0 trên toàn thế giới, điện tử luôn đóng vai trò quan trọng. Nhờ điện tử thế giới mới có các phương tiện máy tính mới đủ đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của xã hội. 

 

Ứng dụng Điện tử viễn thông vào xây dựng Thành phố thông minh

 

   Ngành điện tử có phạm vi nghiên cứu rộng lớn và liên quan đến phương hướng ứng dụng. Ngành điện tử viễn thông của Khoa CNTT-ĐTVT của Trường Đại học Hòa Bình liên quan chặt chẽ với ngành Công nghệ thông tin và có xu hướng nghiên cứu sâu hơn về phần điện tử tức các thiết bị cơ điện tử được tích hợp với phương tiện máy tính. Thực chất của vấn đề này là phần mềm và phần cứng của máy tính được chú trọng đúng mức. Những kiến thức thu-phát sóng vô tuyến điện tử cho phép sinh viên ra trường có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể khai thác các thiết bị thu phát sóng vô tuyến, hệ thống internet, thiết kế các thiết bị điều khiển từ xa, các hệ thống IoT phục vụ ngôi nhà thông minh, đường phố thông minh, thành phố thông minh.

 

Ứng dụng Điện tử viễn thông vào hệ thống Nhà thông minh

 

   Sinh viên ra trường có đủ khả năng tham gia các dự án CNTT thuần túy hoặc CNTT có ghép nối với các thiết bị ngoại vi hoặc trực tiếp hoặc qua sóng Vô tuyến.

   Ngày nay nhờ sự phát triển của ngành điện tử, người theo học trong ngành này đã không nhất thiết phải là học sinh giỏi. Người học ngành này chỉ cần có đam mê, chăm chỉ và thích thực nghiệm, thực hành.

 

Sinh viên ngành Điện tử viễn thông tại phòng thực hành

 

   Với những bạn yêu thích nghề nông, ngành điện tử Đại học Hòa Bình sẽ trang bị cho các bạn kiến thức để tiếp cận nghề nông nghiệp thông minh còn các bạn ở thành phố thì trang bị cho các kiến thức để xây dựng thành phố thông minh !  Một thành  phố thông minh rất cần mạng di động mà biểu tượng của nó là các trạm BTS. Với kiến thức học được tại trường, sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia khai thác  các trạm BTS…

   Kiến thức điện tử cho phép chúng ta tự tin hơn trong công việc hàng ngày.

   Việc sử dụng máy tính, lập trình được sử dụng rộng rãi trong thiết kế ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh….

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu