Hoạt động Đào tạo Khoa CNTT - ĐTVT

Hoạt động Đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông


1. Chương trình đào tạo

STT

Ngành Đào tạo

Trình độ

Hình thức đào tạo

1

Công nghệ thông tin

Cao học, Đại học, Cao đẳng

Chính quy

2

Công nghệ đa phương tiện

Đại học, Cao đẳng

Chính quy

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Đại học

Chính quy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu