Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin


   Sáng ngày 19/07/2019 tại Trường Đại học Hòa Bình,  Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin cho các học viên cao học niên khóa 2017 - 2019.

   Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ công nghệ thông tin tại Trường Đại học Hòa Bình do Khoa Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông phụ trách.

   Nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ Công nghệ thông tin luôn được cập nhật căn cứ trên sứ mệnh và mục tiêu đào tạo của ngành học, đối chiếu với các chương trình đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tại Đại học Hòa Bình cũng như một số đại học khác trong khu vực và trên thế giới.

   Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành CNTT nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT và các ngành khác; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học nhất định về ngành CNTT và kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành CNTT.

   Để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có khả năng chuyên môn cao trong lĩnh vực CNTT, mục tiêu của chương trình đào tạo cao học ngành CNTT là đào tạo các thạc sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức tổng quan và phương pháp nghiên cứu về CNTT; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạocó khả năng phát hiện, và nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn mang tính phổ biến hoặc chuyên sâu; có khả năng truyền thụ kiến thức CNTT

 

Hội đồng chấm Luận văn ngành CNTT do GS. TS. Trần Trung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ tịch

 

   Quyết định tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa học 2017-2019 được NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình ký với hội đồng chấm luận văn là các nhà khoa học, nghiên cứu và giảng dạy ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Hòa Bình.

   Trong thời gian học tập và thực tiễn các học viên học cao học ngành Công nghệ thông tin phải hoàn thành các khối kiến thức của chương trình đào tạo thạc sỹ CNTT từ kiến thức chung đến kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Để đủ điều kiện làm Luận văn trong 2 năm học các học viên CNTT đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ  và hoàn thiện nội dung đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình.

   Tại buổi lễ các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Theo nhận định của Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin các học viên đã rất cố gắng trong quá trình học tập và nghiên cứu, một số luận văn có tính ứng dụng cao, có thể mở rộng và phát triển thành các đề tài nghiên cứu ở các cấp cao hơn. Các học viên đều có tinh thần làm việc nghiêm túc, độc lập, sáng tạo và chủ động. Mỗi đề tài nghiên cứu đều khai thác triệt để vai trò ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực cần thiết của cuộc sống hiện nay.

 

Học viên bảo vệ Luận văn trước Hội đồng

 

   Tất cả các học viên đã bảo vệ xuất sắc luận văn của mình, hoàn thành chặng đường 02 năm nghiên cứu, học tập. Đó sẽ là những cơ sở để sau khi tốt nghiệp, học viên tại Đại học Hòa Bình sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và tiếp tục vươn xa trên con đường tri thức.

 

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Luận văn ngành CNTT

 

 

Thực hiện: Đức Phúc - Vũ Bình

Ảnh: Vũ Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu