Hoạt động khác Khoa CNTT-ĐTVT

Các hoạt động khác của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông


Rèn luyện

   Liên chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Khoa hoạt động rất tích cực. Sinh viên được sinh hoạt trong tổ chức chặt chẽ mang tính định hướng giáo dục cao và góp phần đào tạo sinh viên theo sứ mạng và mục tiêu đào tạo. Bí thư liên chi đoàn nhiều năm Nguyễn Thị Lệ Xuân có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn của Khoa và của toàn Trường. Nhiều sinh viên có hướng phấn đấu tốt đã trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

   Những sinh viên gương mẫu có các hoạt động nổi bật như em Phùng Thế Tùng đã được nhiều phần thưởng và được cả Trường biết đến.Có em được giải thưởng quốc gia như Trần Thị Tuyết và Nguyễn Thị Nhàn..

Văn nghệ, thể thao

   Sinh viên Khoa nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trường phát động và có thành tích tốt. Đội bóng đá của Khoa luôn là một trong các đội bóng mạnh của trường. Trong vòng 10 năm đội đã 3 lần vô dịch giải HBU. Đội đã đoạt cúp HBU năm 2016.

Giúp nhau tìm cơ hội việc làm

   Sinh viên Khoa CNTT-ĐTVT rất đoàn kết trong học tập và trong tìm kiếm việc làm thêm khi đang học và công việc sau khi đã tốt nghiệp.

   Sau quá trình học, làm việc tại Khoa CNTT-ĐTVT, nhiều sinh viên, giảng viên  Khoa CNTT-ĐTVT đã được nhận vào làm việc ở  nhiều cơ quan và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ Bộ Khoa học-công nghệ-Bạn Nguyễn Công Minh đến Bộ Nội vụ cô Phạm Huyền Trang. Từ các công ty lớn như Samsung-bạn Hoàng Văn Thiết  đến Viettel-bạn Hà Đức Trung…Nhiều sinh viên của Khoa đã kịp bảo vệ luận văn thạc sỹ, bạn Trần Thị Diệu, bạn Nguyễn Minh Đạt, bạn Bùi Tiến Huy…Khắp nơi, thày trò của Khoa CNTT-ĐTVT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và là tấm gương cho các bạn khác noi theo.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu