CNTT.jpg

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà B - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: (024) 3 787 1905 (Máy lẻ 14) Hotline: 0947 700 470 (Thầy Đức)

 

Hoạt động Đào tạo Khoa CNTT - ĐTVT  

Hoạt động Đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông

Hoạt động NCKH Khoa CNTT-ĐTVT  

Hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông

Hoạt động khác Khoa CNTT-ĐTVT  

Các hoạt động khác của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông

Xu thế công nghệ mới