Giới thiệu về Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn thông 

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà B - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8 CC2 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (024) 3 787 1904 (Máy lẻ 14) Hotline: 0947 700 470 (Thầy Đức)

 

Hoạt động NCKH Khoa CNTT-ĐTVT 

Hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông

 

Hoạt động khác Khoa CNTT-ĐTVT 

Các hoạt động khác của Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn Thông