KHOA ĐÀO TẠO

Trường Đại học Hòa Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trường thành lập với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Mỹ thuật, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.


 

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Kiến trúc

 

 

Khoa Luật

 

 

Khoa Dược

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu