gala sinh vien
Le khai giang 2018 - 2019
Tin tức & Sự kiện
Sinh viên
Hoạt động chung
HỘI NGHỊ MỞ THẦU GÓI THẦU THIẾT BỊ Y TẾ
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH ĐÓN SINH VIÊN KHÓA 11 NHẬP HỌC ĐỢT I
Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của Sinh viên khóa 514 khoa CNTT - ĐTVT
tuyển dụng
THÔNG BÁO
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 22 / 10 / 2018
9 giờ 00

Ban Giám hiệu làm việc với các phòng: HCTCQT, KHTC, ĐT v/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

Địa điểm: Phòng họp

Thành phần: Chủ tịch HĐQT, BGH và Trưởng các phòng: HCTCQT, KHTC, ĐT 

14 giờ 00

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị: P.ĐT, P.KHTC, Viện ĐT SĐH, Trung tâm ĐTLT, khoa Luật, khoa QLKT&XH về việc Quản lý đào tạo và công tác tài chính

Địa điểm: Phòng họp

Thành phần: Chủ tịch HĐQT, BGH, thủ trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.KHTC, Viện ĐT SĐH, Trung tâm ĐTLT, khoa Luật, khoa QLKT&XH, P. ĐBCL&TTGD

Phụ trách chính: P.ĐT, TT ĐTLT, Viện ĐT SĐH c/b ND

Sự kiện sắp diễn ra
Tuyển sinh
Đại học
Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 với chỉ tiêu : 1000
Xem chi tiết
Sau đại học
Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 như sau:
Xem chi tiết