Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

26/7/2017 ĐẠI HỌC HÒA BÌNH TƯNG BỪNG VỚI LỄ TỐT NGHIỆP VINH DANH CỬ NHÂN, THẠC SĨ

Lượt xem: 578 Ngày đăng: 27/07/2017
26/7/2017 ĐẠI HỌC HÒA BÌNH TƯNG BỪNG VỚI LỄ TỐT NGHIỆP VINH DANH CỬ NHÂN, THẠC SĨ

Ngày 26/7/2017, Trường Đại học Hòa Bình long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp vinh danh tân cử nhân, thạc sĩ các chuyên ngành.

Ngày 26/7/2017, Trường Đại học Hòa Bình long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp vinh danh tân cử nhân, thạc sĩ các chuyên ngành. 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thành lập Trường Đại học Hoà Bình;
Căn cứ Quyết định số 4282/QQD-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, khóa 3,
nhiệm kỳ 2015-2020;
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Hòa Bình theo biên
bản số 314 /BB-ĐHHB ngày 19 tháng 07 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:
Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học chính quy, cao đẳng chính quy danh hiệu cử nhân cho 137 sinh viên, danh hiệu kiến trúc sư cho 17 sinh viên thuộc các ngành sau (có danh sách kèm theo):


1 Thiết kế nội thất Đại học chính quy 16 Cử nhân
2 Thiết kế đồ họa Đại học chính quy 20 Cử nhân
3 Thiết kế thời trang Đại học chính quy 7 Cử nhân
4 Kiến trúc Đại học chính quy 17 Kiến trúc sư
5 Kế toán Đại học chính quy 15 Cử nhân
6 Quản trị kinh doanh Đại học chính quy 4 Cử nhân
7 Tài chính ngân hàng Đại học chính quy 7 Cử nhân
8 Công nghệ thông tin Đại học chính quy 8 Cử nhân
9 Công nghệ đa phương tiện Đại học chính quy 4 Cử nhân
10 Quan hệ công chúng Đại học chính quy 41 Cử nhân
11 Kế toán Đại học liên thông 7 Cử nhân
12 Quản trị kinh doanh Đại học liên thông 1 Cử nhân
13 Tài chính ngân hàng Đại học liên thông 3 Cử nhân
14 Quan hệ công chúng Đại học liên thông 1 Cử nhân
15 Tài chính ngân hàng Cao đẳng chính quy 2 Cử nhân
16 Công nghệ thông tin Cao đẳng chính quy 1 Cử nhân

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP: Xem tại đây

Trao bằng cho tân cử nhân: