Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình là tổ chức quản trị, đại diện cho Nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Nhà đầu tư của Trường Đại học Hòa Bình là Tập đoàn SOVICO, Ngân hàng thương mại cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) và một số cá nhân bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.


Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình công nhận tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 gồm 11 thành viên.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

TS. Nguyễn Văn Ngữ

Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hòa Bình

 

Chủ tịch

 

2

TS. Phạm Khắc Dũng

Phó Tổng Giám đốc Sovico Group

 

Phó Chủ tịch

 

3

TS. Nguyễn Thành Đô

 

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập HDBank TP.HCM

 

Thành viên

4

TS. Đồng Quốc Cường

 

Tổng Giám đốc CTCP Bắc Hà, Tập đoàn Sovico

 

Thành viên

5

PGS, TS. Trần Thu Hà

 

Trưởng VP đại diện Trường ĐH Hòa Bình tại TP.HCM

 

Thư ký HĐT

6

GS, TSKH Đặng Ứng Vận

Trưởng phòng Quản lý chất lượng Trường ĐH Hòa Bình

Thành viên

7

KS. Bùi Quang Độ  

Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Văn Lang

 

Thành viên

 

8

CN.Võ Ngọc Hạnh

HDBank TP.HCM

Thành viên

9

PGS.TS Tô Ngọc Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình

Thành viên

10

Ths. Trần Thị Chi Châu

 

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐH Hòa Bình

 

Thành viên

11

PGS.TS Trần Quang Quý

Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam

Thành viên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu