Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình là tổ chức quản trị, đại diện cho Nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Nhà đầu tư của Trường Đại học Hòa Bình là Tập đoàn SOVICO, Ngân hàng thương mại cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) và một số cá nhân bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.


Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình công nhận tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

TS. Nguyễn Văn Ngữ

Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hòa Bình

 

Chủ tịch

 

2

TS. Phạm Khắc Dũng

Phó Tổng Giám đốc Sovico Group

 

Phó Chủ tịch

 

3

TS. Nguyễn Thành Đô

 

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập HDBank TP.HCM

 

Thành viên

4

TS. Đồng Quốc Cường

 

Tổng Giám đốc CTCP Bắc Hà, Tập đoàn Sovico

 

Thành viên

5

PGS.TS. Trần Thu Hà

 

Trưởng VP đại diện Trường ĐH Hòa Bình tại TP.HCM

 

Thư ký HĐT

6

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

Trưởng phòng Quản lý chất lượng Trường ĐH Hòa Bình

Thành viên

7

CN. Võ Ngọc Hạnh

HDBank TP.HCM

Thành viên

8

PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình

Thành viên

9

Ths. Trần Thị Chi Châu

 

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐH Hòa Bình

 

Thành viên

10

PGS.TS. Trần Quang Quý

Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam

Thành viên

11 GS.TS. Đào Văn Đông 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình

Phó ban Ban Đầu tư phát triển Giáo dục và Y tế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico

Thành viên
12 PGS.TS. Trần Quý Tường Phó ban Ban Đầu tư phát triển Giáo dục và Y tế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico Thành viên
13 TS. Ngô Trí Trung Viện trưởng Viện Đào  tạo Quốc tế Thành viên
14 PGS. TS. Hà Thanh Việt

Trợ lý Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Sovico - Phụ trách mảng Phát triển giáo dục

Thành viên
15 ThS. Phan Thị Ninh

Chánh Văn phòng Hội đồng trường;

Phó trưởng phòng HCTCQT; Thành viên Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Hòa Bình - Công ty CP Tập đoàn Sovico

Thành viên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu