Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


1.

TS. Nguyễn Văn Ngữ

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

2.

TS. Phạm Khắc Dũng

 

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị

 

3.

TS. Đồng Quốc Cường

 

Ủy viên

 

4.

KS. Bùi Quang Độ

 

Ủy viên

 

5.

TS. Nguyễn Thành Đô

 

Ủy viên

 

6.

CN. Võ Ngọc Hạnh

 

Ủy viên

 

7.

NGND.GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

 

Ủy viên

 

8.

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

 

Ủy viên

 

9.

PGS.TS. Trần Thu Hà

 

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu