Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Hội đồng Quản trị


1.

TS. Nguyễn Văn Ngữ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.

TS. Phạm Khắc Dũng

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị

3.

TS. Đồng Quốc Cường

Ủy viên

4.

KS. Bùi Quang Độ

Ủy viên

5.

TS. Nguyễn Thành Đô

Ủy viên

6.

CN.Võ Ngọc Hạnh

Ủy viên

7.

NGND.GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

Ủy viên

8.

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

Ủy viên

9.

PGS.TS. Trần Thu Hà

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu