Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Hội đồng Quản trị


 1. TS. Nguyễn Văn Ngữ
 2. TS. Đồng Quốc Cường
 3. TS. Nguyễn Thành Đô
 4. PGS. TS. Trần Thị Thu Hà
 5. NGND. GS. TSKH Đặng Ứng Vận
 6. NGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng
 7. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
 8. KS. Bùi Quang Độ
 9. CN. Võ Ngọc Hạnh
 • Chủ tịch
 • Ủy viên thường trực
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường

 

 

 

NGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng - Ủy viên Hội đồng Quản trị

 

 

 

NGND. GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Ủy viên Hội đồng Quản trị trường

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu