Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

ĐẢNG ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1.

TS. Nguyễn Văn Ngữ

Bí thư Đảng ủy

2.

NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra

3.  GS.TS. Trần Trung

Ủy viên

4.

Ths. Trần Thị Chi Châu

Ủy viên

5.

Ths. Nguyễn Toàn Định

Ủy viên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu