Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

ĐẢNG ỦY


1.

TS. Nguyễn Văn Ngữ

 

Bí thư Đảng ủy

 

2.

NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng

 

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra

 

3.  GS.TS. Trần Trung

 

Ủy viên

 

 

4.

 

Ths. Trần Thị Chi Châu

 

Ủy viên

 

5.

 

Ths. Nguyễn Toàn Định

 

 

Ủy viên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu