Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Ban giám hiệu


Ban Giám hiệu khóa 1

1. Hiệu trưởng: GS.TSKH.NGND. Đặng Ứng Vận

2. Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Xuân Quý

3. Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Thị Thu Hà

Ban Giám hiệu khóa 2

1. Hiệu trưởng: GS.TSKH.NGND. Đặng Ứng Vận

2. Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Xuân Quý ( 2013-2015)

3. Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Đức Trọng (2015 – 2016)

4. TS. Đào Hải – Hiệu phó phụ trách Trường ( từ 2017)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu