Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

BAN GIÁM HIỆU


  •  
Hiệu trưởng

 

Tô Ngọc Hưng

 

 

Học hàm, học vị

Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

  Email

 

tnhung@daihochoabinh.edu.vn

 

 

  •  

 

Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

 

Trần Trung

 

 

Học hàm, học vị

Giáo sư, Tiến sĩ
 

 

Email
 

trantrung@daihochoabinh.edu.vn

 

  •  

 

Phó Hiệu trưởng

 

Đào Hải

 

 

Học hàm, học vị

 

Tiến sĩ

 

 

 

Email

 

daohai@daihochoabinh.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu