Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu trưởng

Tô Ngọc Hưng

Học hàm, học vị Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Email tnhung@daihochoabinh.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Trần Trung

Học hàm, học vị Giáo sư, Tiến sĩ
Email trantrung@daihochoabinh.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Đào Hải

Học hàm, học vị Tiến sĩ
Email daohai@daihochoabinh.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Đào Văn Đông

Học hàm, học vị Giáo sư, Tiến sĩ
Email dvdong@daihochoabinh.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu