Danh sách bài viết theo chuyên mục

KHOA ĐÀO TẠO 

Trường Đại học Hòa Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trường thành lập với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Mỹ thuật, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập...

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN  

ĐẢNG ỦY  

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

BAN GIÁM HIỆU  

CÁC KHOA ĐÀO TẠO  

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình là tổ chức quản trị, đại diện cho Nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Nhà đầu tư của Trường Đại học Hòa Bình là Tập đoàn SOVICO, Ngân hàng thương mại cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) và một số cá nhân bằng nguồn vốn ngoài ngân...